Jyri Häkämies: Suomi tarvitsee ”kaveria ei jätetä” -yhteishenkeä talouskriisin puristuksessa

PUHUTTAESSA MUUTOKSET MAHDOLLISIA

Hyvä vappukansa,

Kansallista veteraanipäivää vietettiin viime maanantaina. Itse osallistuin Kilpisjärvellä ikimuistoiseen juhlaan Saanan juurella, paikassa jossa tapahtui sotiemme viimeinen vaihe 1945. Paikalla olleet veteraanit muistelivat raskaita kokemuksiaan ja ?Kaveria ei jätetä? ?yhteishenkeä.

Suomi selvisi sodan vuosista, raskaista sotakorvauksista ja maan jälleenrakentamisesta kovalla tahdolla ja yhteishengellä. Silloin puhallettiin yhteen hiileen. Ankarat olot ja halu selviytyä kannustivat ihmisiä näin jälkeenpäin uskomattomiin suorituksiin. Koko suomalainen kansa oli yhtä.

Samaa henkeä tarvitaan nyt. Kaveria ei jätetä ? ajatus on entistä ajankohtaisempi kun Suomi on ennen kokemattoman talouskriisin puristuksessa. Työttömyys on kasvussa, kymmenettuhannet suomalaiset ovat lomautettuina tai irtisanomisuhan alla, kunnissa kamppaillaan pienentyvien verotulojen varassa ja yritysten tulevaisuusnäkymä on epävarmempi ja sumuisempi kuin koskaan.

Talouskriisi koskettaa siis suoraan tuhansia ja tuhansia ihmisiä ja perheitä. Viime laman ajoilta meillä on valitettavan tuoreessa muistissa ne tuhannet ja tuhannet ihmiskohtalot, jotka jäivät laman jalkoihin. Lama jätti jälkensä myös liian moniin lapsiin epävarmuutena ja syrjäytymisenä. Taloustilanne luo epävarmuutta ja ahdistusta. Siihen meillä ei kansakunta ole syytä eikä varaa.

Maan hallitus on tarttunut taloustilanteeseen voimakkain ottein. Ihmisille tärkeistä palveluista ? sosiaali- ja terveys sekä koulupalveluista ? halutaan pitää hyvää huolta voimakkaasta velkaantumisesta huolimatta.

Maan hallitus on jo tehnyt lukuisia päätöksiä, joilla elvytetään maan taloutta mm. veronalennuksin, rakennus- ja liikennehankkeilla sekä turvaamalla vientiyritysten rahoitusta. Valtio on tässä tilanteessa vahvan tietoisesti valinnut voimakkaan elvyttämisen tien. Suomi on yksi Euroopan Unionin voimakkaimmin elvyttäviä maita.

Hallitus myös turvaa kuntapalveluita päätöksillä, joiden rahallinen arvo on 650 miljoonaa euroa. vanhuksista ja lapsista ja heidän palveluistaan tulee aivan erityisesti huolehtia. On hyvä muistaa, että valtiolla ja kunnilla on samat rahoittajat ? kansalaiset. Siksi ei ole syytä rakentaa vastakkainasettelua valtion ja kuntien välille.

Työttömyys on kasvussa ja tämä näkyy työllisyysmenoissa. Poikkeusajat vaativat poikkeustoimia. Meillä pitää olla valmiutta ennakointiin ja reagointiin ja tehdä määräaikaisesti toimenpiteitä, joilla varmistetaan suomalaisten yritysten ja työvoiman kilpailukyky nousun alkaessa.

Erityisen kannatettavia ovat koulutushankkeet, joiden toteuttamiseen ja kustannuksiin myös työnantajat osallistuvat. Hallituksen on syytä varautua lisäämään aikuiskoulutuksen määrärahoja budjettiriihessä. Samalla on syytä tukea kaikkia toimia, joilla kannustetaan vaikkapa lomautettuina olevia ihmisiä hakemaan lisäkoulutusta.

Liian moni viime lamassa konkurssin tehnyt yrittäjä ei koskaan palannut työelämään tai yrittäjiksi. Laman lasku heille oli elinkautinen. Vaikka yrittämiseen sisältyy aina myös riski, täytyy myös yrittäjillä taata epäonnistumisen jälkeen uusi mahdollisuus. Siksi on syytä kiirehtiä maksukyvyttömyyslainsäädännön uusimista tavalla, joka tekisi nykyistä nopeammin mahdolliseksi paluun työelämään. Asiaa on valmisteltu oikeusministeriössä vuosikausia. Nyt ei ole aikaa enää odottaa.

Eletty aika on nostanut esille aiheesta yritysjohdolle suunnattavat kannusteet. Vänrikki Koskelan tavoin suomalaisia joukkoja johdetaan edestä. Kun yritykset lomauttavat ja irtisanovat henkilöstöään, tulee yritysjohdon ja heidän kannusteistaan päättävien noudattaa erityistä kohtuullisuutta.

Valtionyhtiöissä kannustamiset rajat on tehty entistä selvemmiksi. Lisäksi arvioimme järjestelmien toimivuutta talouskriisin oloissa ja edellytän, että eläkeratkaisuissa siirrytään noudattamaan muun yhteiskunnan linjaa ? ennen aikaiset eläköitymiset eivät ole tätä päivää.

Metsäteollisuus elää kohtalon hetkiä. Puu maksaa lähes saman mitä tuotetusta sellutonnista saa tuottoa. Vaikka paperitehtaiden väki luopuisi puolesta palkasta, ei toiminta ole kannattavaa. Jokainen ymmärtää näissä oloissa, ettei ?miksi tehtaan eivät pyöri? ? populismi ole ratkaisu.

Maan hallitus kutsuu metsäyhtiöt samaan pöytään tavoitteena pelastaa suomalainen metsäteollisuus. Mikään ei saa olla pyhää eikä mikään mahdotonta. Toimet puun hinnan kohtuullistamiseksi ja kohtuuhintaisen energian turvaamiseksi ovat nyt välttämättömiä.

Lasten ja nuorten pahoinvointi on lisääntynyt jo ennen talouskriisiä. Lasten psyykkiset häiriöt kertovat perheiden ja vanhempien avun tarpeesta. Nuorten fyysinen kunto on heikentynyt ja paino kasvanut. Siitä kertovat tiedot nuorten varusmiesten keskeyttämisistä. Tähän liittyvää välittämistä ei voi ulkoistaa viranomaisille vaan vastuu on meidän kaikkien.

Suomalaiset valmistautuvat Euroopan Unionin parlamentin vaaleihin. Missä EU, siellä ongelma ? nokittelun sijaan tarvitsemme vahvoja suomalaisosaajia Euroopan kentille. Ongelmat ja haasteet ovat yhä globaalimpia, siksi suomalaisten edun mukaista on hakea niihin myös voimaa Euroopasta. Erinomaisen ulkoministerimme Alexander Stubbin vahva vaikuttamisen jälki velvoittakoon kokoomuslaisia ehdokkaitamme.

Suomi velkaantuu huolestuttavalla tavalla. Aina kun valtiota pyydetään apuun maksumiehiksi, otamme velkaa. Arvion mukaan laman lasku tulee olemaan noin 50 miljardia euroa yhteistä velkaa.

Siksi pitää muistaa, että jokainen velkaeuro on maksettava. Sen laskun maksamiseen tarvitsemme entistä enemmän suomalaista työtä, joka on entistä tuottavampaa. Emme voi maksattaa velkaa yksinomaan nyt kolmekymppisten suhteettomilla veroilla tulevina vuosikymmeninä. Sanonta ?velka veli otettaessa, velipuoli maksettaessa? on hyvä ohjenuora.

Kaikki ymmärtävät, että meidän tulee myöhentää todellista eläköitymisikää mutta liian harva haluaa sitä kohdallensa. Paljon porua herättänyt eläkeiän nosto siirrettiin laajapohjaiseen neuvottelupöytään, jolta on välttämätöntä saada hyviä esityksiä. On myös tärkeää, että työssä jaksetaan ja viihdytään.

Hyvä vappukansa,

Suomalaiset ovat aina selviytyneet ja löytäneet yhteisen hengen kun uhka on ollut suurin. Nyt on aika vastakkainasettelun sijaan etsiä yhteisiä ratkaisuja Kaveria ei jätetä ?hengessä.

Kokoomus on nimensä mukaisesti valmis ehyen ja kohtuuden Suomen rakentamiseen, jossa kannustetaan työn tekemiseen ja yrittämiseen ja jossa pidetään kaverista huolta niin että olemme huomenna entistä osaavampia ja vahvempia.

Lisätietoja:
Erityisavustaja Mikko Kortelainen, gsm 050 3018 334