Jyri Häkämies: aluehallintouudistushanke tukee maakuntien kasvua ja kehitystä

Ministerin mukaan runsaasti keskusteluja herättäneessä aluehallinnon uudistushankkeessa luotiin hyviä edellytyksiä myös Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntien tasapainoiselle kasvulle ja kehitykselle. Kouvolalle asema Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimipisteenä sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätoimipaikkana tarjoaa sekä mahdollisuuksia että vastuuta. Ratkaisu, joka ei ollut suinkaan itsestäänselvyys, varmistaa myös sen, että valtion työpaikkojen ja palvelujen säilymisen osalta ei ole suurempaa huolta. ? ?Olen hyvin tyytyväinen saavutettuun tulokseen?, Häkämies korostaa.

Pohjoinen Kymenlaakso on myös puolustusvoimien kannalta jatkossakin tärkeää aluetta. Karjalan Prikaati, Utin Jääkärirykmentti ja Itä-Suomen Huoltorykmentti kehitettävinä varuskuntina korostavat seutukunnan strategista luonnetta puolustusvoimien kannalta, Häkämies toteaa.

Häkämies tunnustaa, että metsäteollisuuden rakennemuutos on kohdellut Kouvolan seutua, niin kuin koko kaakkoista Suomea rankalla kädellä. Voikkaalla, Summassa ja Kotkassa on jouduttu kulkemaan suurien vaikeuksien kautta. Häkämiehen mukaan haasteisiin on kuitenkin vastattu lisäämällä alueen kuntien, elinkeinoelämän ja valtion yhteistyötä uusien työpaikkojen luomiseksi sekä työttömäksi jääneiden henkilöiden ja perheiden tukemiseksi. Rakennemuutos on realiteetti. Siksi on panostettava ennakkoluulottomasti myös uusiin toimialoihin, niin kuin Kymenlaaksossa on aktiivisesti tehtykin. Seutukunnan tulevaisuus varmistetaan parhaiten rakentamalla alueelle uusia vahvoja teollisia ja palvelualojen tukijalkoja, Häkämies korostaa.