Ilkka Kanerva: Mieluummin henkilöstörahastoja kuin optioita

? Kunnia yrityksen menestyksestä kuuluu koko henkilöstölle. Tämä olisi hyvä näkyä entistä selvemmin myös työntekijän palkkapussissa, Kanerva toteaa. Yritysten henkilöstörahastot ovat vapaaehtoisia rahastoja, joiden perustamisesta päättää henkilöstö. Työnantaja puolestaan päättää palkkiojärjestelmästä ja siitä, miten se ohjaa palkkioita rahastoon. Uuden henkilöstörahastolain myötä työnantaja voi tallettaa osuuksia ja työntekijä nostaa niitä itselleen aikaisempaa joustavammin.

? Johdon sitouttaminen tulospalkkioilla ja optiojärjestelyillä on jo pitkään ollut arkipäivää. Optiot ovat kuitenkin johtaneet joissakin tapauksissa selviin ylilyönteihin ja kohtuuttomuuksiin sekä lisänneet epätasa-arvon tunnetta työpaikoilla, Kanerva kritisoi.

? Henkilöstörahaston kautta yrityksen jokainen työntekijä saisi osansa tulos- ja voittopalkkioista. Tämä nostaisi motivaatiota ja parantaisi tuottavuutta, uskoo Kanerva.

Henkilöstörahastoja voidaan kehittää myös lisäturvaksi huonojen aikojen varalta. Mikäli työt loppuvat taloudellisten tai tuotannollisten syiden perusteella, työntekijä saa nostaa rahasto-osuutensa haluamissaan erissä neljän vuoden aikana työsuhteen päättymisestä.

? Hyvinä aikoina rahastoihin kerätyt varat voivat osoittautua arvokkaaksi lisäpuskuriksi ja turvaksi työttömyyden aikana, Kanerva muistuttaa. ? Näin yritysten on mahdollista viestiä henkilöstölleen, että heidän panoksensa on tärkeä ja arvostettu ja että heistä pidetään huolta vaikeinakin aikoina.

Kanerva puhui tilaisuudessa, jossa julkistettiin hänen johtamansa työryhmän työllisyyspamfletti ”Työ, työ ja työ”. Pamfletissa työryhmä on pohtinut keinoja, joilla työllisyyspolitiikkaa kehittämällä työllisyyttä saadaan parannettua. Ehdotuksissa on käsitelty työllisyyspolitiikan käytäntöjä nuorten, työttömien työnhakijoiden, pitkäaikaistyöttömien sekä osatyökykyisten näkökulmasta.

? Yksi kiireellisimmistä kehitysehdotuksista liittyy työvoimahallinnon järjestelmiin ja byrokratiaan, joka vie työnhakijan aikaa tärkeimmältä, eli työnhaulta, sanoo Kanerva.

? Järjestelmät pitää päivittää 2010-luvulle siten, että työttömyysturvan haku ja seuranta on yksinkertaista ja reaaliaikaista. Näin kenenkään ei tarvitse miettiä, kannattaako muutaman päivän tai muutaman viikon työpätkää ottaa vastaan, kun siitä seuraa niin valtava paperisota ja pahimmassa tapauksessa tukien maksun viivästyminen. Kukaan ei saa jäädä pidemmäksi aikaa toimettomaksi vain sen vuoksi, ettei hallinto toimi, vaatii Kanerva.


Tiedostot