Hyvä työelämä ja vanhemmuus

Työpaikoista, työurista ja työelämästä on viime aikoina keskusteltu paljon. Hyvä niin. Nämä kaikki vaikuttavat toisiinsa ja kaikissa on paljon tehtävää. Tarvitsemme uutta kasvua, joka luo uusia työpaikkoja. Tarvitsemme tulevaisuudessa myös nykyistä pidempiä työuria, jotta pystymme kehittämään hyvinvointiyhteiskuntaa. Jotta taas voimme ja saamme tehdä pidempään töitä, pitää puuttua työelämän ongelmakohtiin.

Työelämän laadun kehittäminen on työntekijöiden ja työnantajien etu. Hyvinvoiva työntekijä on hyvä työntekijä. Hyvä työelämä on myös koko kansantalouden etu. Terve ja motivoitunut työntekijä jaksaa ja haluaa olla pidempään työelämässä ? ja saa myös enemmän aikaan.
Yleisen työhyvinvoinnin lisäksi aivan keskeinen kysymys on se, miten pystymme sovittamaan yhteen työ- ja perhe-elämäämme. Tämä on ikuisuusongelma, josta puhuu moni, mutta johon ratkaisuja tarjoaa valitettavan harva. Ratkaisevan tärkeitä nämä kysymykset ovat pienten lasten vanhemmille. Meistä suurin osa potee huonoa omatuntoa joko työstä tai lapsista ? useimmat molemmista. Miten huolehditaan siitä, että vanhemmat pystyvät samanaikaisesti olemaan mukana työelämässä ja huolehtimaan pienistä lapsistaan hyvin.
Puhutaan siis työelämän joustoista. Työpaikoilla on otettava erilaiset elämäntilanteet nykyistä paremmin huomioon. Kun esimerkiksi juuri lastenhoitoon liittyvät tilanteet saadaan ratkaistua joustavasti, paranee paitsi lapsen elämänlaatu myös työntekijän hyvinvointi ja työpanoksen laatu. Työurien kannalta taas on hyvä, jos esimerkiksi osa-aika- ja etätyön kaltaisten joustavien järjestelyjen johdosta työntekijän ei tarvitse jäädä vaikkapa hoitovapaalle tai kokonaan pois töistä. Kaikki voittavat.
Lasten vanhemmista valtaosa käy kokoaikatyössä. Entistä vaativampi työelämä näkyy arjessa turhan usein niin, että työelämän joustamisen sijaan perhe joutuu joustamaan. Liian monilla lyhennetyn työajan tekeminen tai kokonaan kotiin jääminen ei ole käytännössä mahdollista. Ihannetilanteessa työelämä joustaa niin, että vanhemmalla on halutessaan mahdollisuus tehdä lyhennettyä työpäivää ja hoitaa lasta osan aikaa kotona.
Suomalaisten ikääntyessä on kasvava haaste se, kuinka onnistumme yhdistämään työssäkäynnin ja omista vanhemmista huolehtimiseen. Tulee vastaan elämäntilanteita, jolloin haluamme ottaa kokonaan taukoa kokopäiväisestä palkkatyöstä tai tehdä vähän vähemmän ja keskittyä huolehtimaan omasta tai omista vanhemmistamme. Tätä pitää arvostaa ja tarjota siihen mahdollisuus.
Kotien ja vanhempien vastuuta lapsistaan ja lähiomaisistaan on tärkeää tukea. Ensisijassa kyse on työnantajan ja työntekijän joustavasta paikallisesta sopimisesta. Mahdollisuuksia on vaikka mihin, kunhan asenne on oikea.
On työpaikkoja joissa nämä asiat onkin saatu järjestettyä hyvin. On silti aiheellista perata läpi asiaan liittyvää lainsäädäntöä ja säännöksiä ja katsoa, onko järjestelmissä sellaisia rakenteellisia valuvikoja, jotka hankaloittavat joustavia työssäkäyntijärjestelyjä. Jos kitkakohtia löytyy, niin niihin etsitään yhdessä ratkaisuja.
Vanhemmuuden kannalta tärkeässä roolissa on perhevapaajärjestelmämme, jonka uudistamista pohditaan parhaillaan. Ongelmana on se, että vanhemmat eivät voi käytännössä käyttää perhevapaita niin paljon kuin haluaisivat. Järjestelmä on myös suhteellisen monimutkainen eikä ole kannustanut riittävästi molempia vanhempia, käytännössä isiä, käyttämään vanhempainvapaata.
Päätösvallan vanhempainvapaan jakamisesta vanhempien kesken tulee jatkossakin olla ensisijaisesti heillä, ei lainsäätäjällä. Yhteiskunnan on tarjottava ratkaisuja, jotka parantavat perheiden mahdollisuuksia valita juuri heidän tilanteeseensa sopivat järjestelyt.
Myös työnantajilla on iso vaikutus niin asenteiden kuin käytännönkin tasolla. Silmiini osui juttu eräästä yrityksestä ? mainittakoon nyt nimikin kun kehutaan eli Siemens ? jossa on hienolla tavalla kannustettu pitämään isyysvapaan lisäksi palkallinen isäkuukausi. Se on vahva viesti työntekijöille, että työnantaja haluaa ymmärtää perhe-elämänkin tarpeet ja pitää huolta työntekijöidensä hyvinvoinnista. Lisää tällaisia juttuja.