Häkämies: Suomessa tarvitaan kohtuullisuutta ilman kateutta

”Suomi on perinteisesti ollut kohtuuden yhteiskunta. Nyt tätä kohtuutta on koeteltu tavalla, joka on loukannut kansalaisten oikeuden tuntoa. Yritysjohdon palkat, bonukset ja varhaiset eläköitymiset eivät ole missään suhteessa saavutettuihin tuloksiin. Kenenkään työ ei voi olla sata kertaa arvokkaampaa kuin arkipäivän puurtajien. ’Ei se ole hullu joka pyytää vaan joka maksaa’ -ajattelu ei mielestäni yritysjohdon osalta pidä paikkaansa, vaan edestä johtava yritysjohtaja myös pyytäessään miettii oman työpanoksensa suhdetta yrityksen työntekijöihin ja osaa suhteuttaa pyyntönsä. Suomalaisia joukkoja johdetaan edestä”, Häkämies toteaa.

Häkämies painottaa, että kohtuuden yhteiskunta ei ammenna voimaansa kuitenkaan kateudesta.

”Kateus on huono ilmentymä kaikissa muodoissaan. Jos Suomessa kateuden nimissä väheksytään ahkeruutta ja työn tekoa sekä siitä syntyvää menestymistä, olemme vaarallisella tiellä.”

Häkämiehen mukaan työn tekemisellä voi ja saa menestyä. Jos yrittäjä tai työntekijä tekee pitkää päivää ja menestyy, se ei ole keneltäkään pois. Suomalaisessa yhteiskunnassa olisikin opittava kannustamaan menestykseen – tätä kautta myös suomalaiset nuoret kouluttautuvat ja haastavat muut maailman osaavat ja kilpailuhenkiset nuoret.

”Poliittisilla päättäjillä, yritysjohdolla, ay-liikkeellä, medialla ja meillä kaikilla on vastuu siitä, mikä on maamme henkinen ilmapiiri. Kohtuuden yhteiskuntaan kuuluu kannustaminen, ei kateus. Meidän on sanottava selkeästi ei yritysjohdon ahneudelle mutta samalla ei myös orastavalle kateuden ja kaunan ilmapiirille. Reilu yhteiskunta sallii ja kannustaa menestymiseen”, Häkämies painottaa.