Grahn-Laasonen liikennekaaren valmistelusta: ”Tavoitteena edistää työtä ja yrittäjyyttä”

Sanni Grahn-Laasonen

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) haluaa edistää normien purkua ja kilpailua myös liikenteessä.

Liikennekaari on hallituksen suurimpia lainsäädäntöhankkeita, jolla puretaan sääntelyä, edistetään kilpailua ja luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille. Taksialan sääntely on yksi osa tätä isoa kokonaisuutta.

”Hallituksen keskeisiä tavoitteita ovat normien purkaminen ja kilpailun avaaminen, jotta Suomeen syntyy uusia mahdollisuuksia työnteolle ja yrittäjyydelle. Tämä on suuri, koko hallitusta yhdistävä tavoite. Liikenteen uudistukselle on tarvetta, sillä tiukat normit eivät kannusta yrittäjäksi ryhtymistä tai uusien palveluiden luomista. Digitaaliset palvelut ovat jo arkipäivää monilla aloilla, mutta liikennealalla uudistumista estävä sääntely on edelleen raskasta”, toteaa Grahn-Laasonen.

Grahn-Laasosen mukaan normien keventäminen toisi aivan uusia mahdollisuuksia yrittäjyydelle erityisesti harvaan asutuilla seuduilla ja turvaisi osaltaan palveluiden säilymistä myös suurten kaupunkien ulkopuolella.

”Tiukan sääntelyn vuoksi sama yrittäjä ei voi kuljettaa samalla kertaa esimerkiksi ihmisiä, postia, painavaa tavaraa ja ruokakuljetuksia. Erityisesti kaupunkien ulkopuolella norminpurku turvaisi palveluiden saatavuutta ja toisi uutta työtä yrittäjille. Lainsäädännöllisten esteiden poistaminen palveluvalikoiman laajentamiselta mahdollistaisi yhä useammalle sen, että kuljetuspalveluiden tarjoamisesta pystyy tekemään itselleen elannon”, toteaa Grahn-Laasonen.

Liikennekaaren uudistukset koskevat koko henkilö- ja tavarakuljetusta linja-autoista takseihin. Grahn-Laasosen mukaan Kokoomus haluaa etsiä ratkaisun, joka turvaa taksipalveluiden saatavuuden myös suurten kaupunkien ulkopuolella, mutta avaa myös mahdollisuuksia uusille, digitaalisille palveluille ja helpottaa yrittäjäksi ryhtymistä.

”Liikennekaari tuo uusia mahdollisuuksia liikenteen palveluiden kehittämiseen, mutta uudistukseen liittyy myös huolia. Liikenteen uudistuksen on turvattava kyytien saanti myös pienillä paikkakunnilla. Palvelua on saatava myös ruuhkien ulkopuolella. Näihin huoliin on etsittävä ratkaisut. Liikenneministeri Bernerin johdolla, hyvällä yhteistyöllä ne varmasti myös löydetään. Voisiko yksi vaihtoehto olla markkinoille pääsyn ja hinnoittelun vapauttaminen ensin alueellisena kokeiluna?”, Grahn-Laasonen pohtii.

Grahn-Laasonen vaatii työrauhaa liikenneministeri Anne Bernerille liikennekaaren valmistelussa. Grahn-Laasonen muistuttaa, että lainvalmistelu tapahtuu ministeriössä ministerin johdolla, ja hallitus kyllä pääsee aikanaan käsittelemään Bernerin esitystä.