Eduskuntaryhmä: EU:n edullisin sähkö suomalaiselle teollisuudelle!

Kokoomuksen eduskuntaryhmä haluaa Suomen energiapolitiikan yhdeksi kärkitavoitteeksi EU:n edullisimman sähkön saamisen teollisuudelle vuoteen 2030 mennessä.

?Työn pitää olla kaikessa päätöksenteossa etusijalla. Suomalaisen teollisuuden kannalta kohtuuhintainen energiasaanti vaikuttaa merkittävästi teollisuuden kilpailukykyyn. Tavoitteet on nostettava korkealle, sillä Suomella on kaikki edellytykset nousta energiapolitiikan edelläkävijäksi Euroopassa. Pelkästään energiatehokkuuden ja puhtaiden energiatuotantomuotojen tuomat mahdollisuudet voivat luoda Suomeen lähes 30 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2030 mennessä?, painottaa energiapoliittisen työryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Harri Jaskari.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä kannattaa ympäristöfiksun verouudistuksen jatkamista. Verotuksen painopistettä on siirrettävä työn verotuksesta päästöttömyyttä tukevaan suuntaan.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä kannattaa energiainvestointien lupaprosessien sujuvoittamista ottamalla käyttöön käsittelytakuuajan, poistamalla ELY-keskusten valitusoikeuden aluehallintovirastojen myöntämistä luvista sekä edellyttämällä nykyistä useammin valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Suomen autokannan uusimiseksi ja liikenteen päästöjen vähentämiseksi Kokoomuksen eduskuntaryhmä haluaa keventää autoveroa merkittävästi ja korottaa vuosittaista ajoneuvoveroa siten, että verot porrastetaan jyrkemmin päästöjen mukaisesti.

Sinivihreä energiavisio ? Kokoomuksen eduskuntaryhmän energia- ja ilmastopoliittinen pamfletin voit lukea ja ladata täältä: energiapamfletti