Arto Satonen: Opettajien arvovallasta pidettävä kiinni

Suomen menestys kansainvälisissä Pisa-tutkimuksissa on tehnyt suomalaisesta koulujärjestelmästä jopa vientituotteen. Menestyksestä pitää iloita, mutta ei se ei saa sokeuttaa meitä näkemään omia kehittämistarpeita. Hiljaiset signaalit kertovat, että suomalaisissa kouluissa moni asia ei ole hyvin.

Opettajien koulutukseen on edelleen paljon hakijoita, mutta läheskään kaikki opettajat eivät viihdy työssään. Jopa joka neljäs peruskoulun opettaja on vakavissaan miettinyt alanvaihtoa. 17 prosenttia olisi valmis tekemään sen heti, jos vaihtoehtoista työtä olisi tarjolla. Uusimman kansainvälisen tutkimuksen mukaan suomalaiset arvostavat koulujärjestelmäämme, mutta eivät opettajia. Opettajien arvostus jää eurooppalaisia virkaveljiä selvästi alemmaksi.

Suurin syy sekä opettajien ammatinvaihtohaluihin, että alan arvostuksen alenemiseen ovat koulujen työrauhaongelmat. Eduskunnassa käsiteltiin viime vuonna ongelmia, jotka ovat olleet esteenä maalaisjärjen käyttämiselle kouluissa. Vuoden alusta lähtien voimassa olleiden muutosten ansiosta opettaja voi nyt velvoittaa paikkoja tuhranneen oppilaan siivoamaan jälkensä ja jälki-istunnoissa voidaan tehdä opettavia ja hyödyllisiä asioita pelkän istumisen sijaan. Lisäksi vireillä on tällä hetkellä lakialoite, joka toisi opettajille mahdollisuuden halutessaan puuttua myös koulumatkoilla tapahtuvaan kiusaamiseen.

Nämä uudistukset ovat merkittävä askel oikeaan suuntaan, mutta ne eivät yksin riitä. Tärkeintä on se, että oppilaiden ja vanhempien kunnioitus opettajan työtä kohtaan palautetaan. Aikaisemmin vanhemmat eivät uskaltaneet kyseenalaistaa opettajan päätöksiä edes silloin, kun siihen olisi ollut aihetta. Nyt tilanne on päinvastoin. Yhä useampi vanhempi unohtaa sen, että heidän lastaan opettaa koulutettu ammattilainen, jolla on antamaansa rangaistukseen yleensä perusteltu syy.

Suomen Pisa-menestys on pitkälti ammattitaitoisten ja työhönsä motivoituneiden opettajien saavutus. Opettajien arvovallan vähentyminen lasten ja lasten vanhempien silmissä on huolestuttava asia. Sen tien päässä on opetuksen tason laskeminen, mikä vaikuttaisi koko yhteiskuntaan. Nyt onkin aika palauttaa opettajien työn arvostus.

Parempi koulu -kiertue jatkuu maanantaina 10.11. klo 18.00-20.00 Vaasan yliopiston päärakennus Tervahovissa, Kurtén-auditorio (os. Wolffintie 34). Paikalla keskustelua johdattelemassa on liikenne-ja kuntaministeri Paula Risikko.