Anne-Mari Virolainen: Kyllä kuntien ilmasto­tavoitteille

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, Kokoomuksen ympäristöverkoston puheenjohtaja Anne-Mari Virolainen kannustaa tulevia kuntapäättäjiä kunnianhimoiseen ilmastotyöhön kotikunnissaan.

– Niissä kunnissa, joissa ilmastopäästöjä on lähdetty vähentämään määrätietoisesti, on saatu myös paljon muuta positiivista aikaan. Esimerkiksi Uudessakaupungissa vahva ilmastotyö on poikinut päästövähennysten lisäksi uusia ilmasto- ja ympäristöalan työpaikkoja. Oulussa panostaminen energiatehokkaaseen rakentamiseen pienentää niin päästöjä kuin asukkaiden energialaskujakin, Virolainen sanoo.

Suomi on sitoutunut ilmastonmuutoksen torjuntaan ja EU:ssa sovittuihin päästövähennystavoitteisiin. Virolaisen mukaan kunnat voivat asettaa itselleen päästövähennystavoitteita, mutta lopulta tärkeintä ovat konkreettiset teot tavoitteiden saavuttamiseksi.

– Kunnissa tehtävät päätökset vaikuttavat moniin päästövähennysten kannalta keskeisiin osa-alueisiin. Ilmastonmuutoksen torjunta kuntatasolla vaatiikin hyvää kokonaisuuden hallintaa, jotta ymmärretään päätöksenteon moninaiset vaikutukset. Ilmastomuutoksen torjunnan kannalta tärkeitä ovat muun muassa kaavoitus ja rakentaminen, liikenneratkaisut sekä kunnan hankinnat. Esimerkiksi käyttämällä lähellä tuotettua ruokaa voidaan vähentää kuljetuksista aiheutuvia päästöjä, Virolainen toteaa.

Lisätietoja: kansanedustaja Anne-Mari Virolainen, p. 050 5121941