Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Työ / Turva työt­tö­myy­den varalle kuuluu kaikille – Kokoo­mus ehdot­taa univer­saa­lia ansio­tur­vaa

Turva työt­tö­myy­den varalle kuuluu kaikille – Kokoo­mus ehdot­taa univer­saa­lia ansio­tur­vaa

Julkaistu:

Kokoomus ehdottaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan laajentamista myös kassaan kuulumattomille.

Nykyisin ansiosidonnaisen työttömyysturvan piirissä ovat vain työttömyyskassan jäsenet, vaikka kassan jäsenmaksut kattavat vain noin 5 % rahoituksesta. Kokoomuksen kansanedustajien Elina Lepomäen ja Juhana Vartiaisen mukaan koronakriisi on korostanut ongelmaa.

”Kassaan kuulumaton on pakotettu osallistumaan ansiosidonnaisen työttömyysturvan rahoittamiseen, vaikkei pääse sen piiriin työttömyyden koittaessa. Esimerkiksi ravintola-alan keskipalkalla ero ansiosidonnaisen työttömyysturvan ja peruspäivärahan välillä on lähes 800 euroa kuukaudessa”, Vartiainen sanoo.

Työttömyysturvan kuukausitilaston mukaan vuoden takaiseen verrattuna ansiosidonnaista saavien määrä on kasvanut 68 %, kun taas peruspäivärahan saajien peräti 127 %.

”Työttömyysturvaan tukeutumisen tarve on kasvanut enemmän kassaan kuulumattomilla. He ovat yleisimmin nuoria, heikommin koulutettuja ja lyhyemmillä työurilla. Kriisin aikana, kun hätä on suurin, vaille kunnollista toimeentulon suojaa jäävät heikoimmassa asemassa olevat”, Lepomäki huomauttaa.

Turva työttömyyden varalle kuuluu kaikille

”Turva työttömyyden varalle kuuluu kaikille”, Lepomäki korostaa.

Kokoomusedustajien mukaan nykymallin heikkous on se, että turvan ulkopuolelle voivat jäädä sellaisetkin ihmiset, jotka ovat vuosien ajan maksaneet lakisääteistä työttömyysvakuutusmaksua erilaisissa työsuhteissa. He siis maksavat vakuutusmaksua saamatta kuitenkaan vakuutusturvaa.

”Nykyjärjestelmä rikkoo räikeästi hyvän sosiaalivakuutuksen periaatteita. Se tarjoaa vahvaa suojaa hyvässä työmarkkina-asemassa oleville, mutta sen rahoittamiseen osallistuvat myös ne, jotka eivät nauti sen suojaa. Työttömyysvakuutuksemme on tulonsiirto väärään suuntaan – heikoilta vahvoille”, sanoo Vartiainen.

”Monelle on tullut muun muassa koronakriisin aikana yllätyksenä, ettei ole oikeutettu ansiosidonnaiseen, vaikka kuuluu ammattiliittoon. Universaalissa ansiosidonnaisessa on kyse yhdenvertaisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta”, päättää Vartiainen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

23.3.2023

Paula Risi­kon blogi: Senio­ri­kan­sa­lai­sille parem­mat kannus­ti­met työssä jatka­mi­seen ja jaksa­mi­seen

Vaali­to­reilla yksi eniten puhut­tava aihe on arvos­tus senio­ri­kan­sa­lai­sia kohtaan. Puhu­taan jopa ikära­sis­mista niin työelä­mässä kuin palve­lu­jen­kin suhteen.

16.3.2023

Nyt on oikea aika työn­teon kunnian­pa­lau­tuk­selle

Edel­tä­vät suku­pol­vet ovat työl­lään raken­ta­neet Suomesta sivis­ty­neen, hyvin­voi­van ja vauraan yhteis­kun­nan. Meillä on velvol­li­suus pitää huoli siitä, että Suomi on yhtä hyvä maa lapsil­lemme ja heidän lapsil­leen. Siksi hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen on seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä.

7.3.2023

Elina Valto­nen: Puoli­te­taan köyhyys Suomessa

Suomessa elää noin 600 000 ihmistä köyhyy­dessä. Yhteis­kun­nan tavoit­teena tulee köyhyy­den vähen­tä­mi­nen pitkällä tähtäi­mellä. Tule­valla vaali­kau­della tämä tulee aset­taa myös

Skip to content