Toivakka: Vienti perustuu yritysten kilpai­lu­kykyyn, ei julkiseen tukeen – kokoomus.fi
MENU
Toivakka: Vienti perustuu yritysten kilpai­lu­kykyyn, ei julkiseen tukeen

Toivakka: Vienti perustuu yritysten kilpai­lu­kykyyn, ei julkiseen tukeen

Julkaistu: 29.03.2015 Uncategorized

Keski­viikkona vienni­ne­dis­tä­mis­mat­kalta Meksi­kosta ja Yhdys­val­loista palannut ulkomaan­kaup­pa­mi­nisteri Lenita Toivakka on tyyty­väinen, että vaali­kes­kus­te­lussa puhutaan myös viennistä.

Yrittä­jä­taus­tainen Toivakka arvostaa, että jopa SDP puhuu nyt yritysten kustan­nusten leikkaa­mi­sesta. Puolueiden keinoissa Toivakka kuitenkin näkee isoja eroja.

“On selvää, että Suomen talous­kasvu perustuu vientiin ja että vienti kasvaa vain jos yrityk­semme ovat kilpai­lu­ky­kyisiä. Rinteen SDP:n lääke tähänkin on julkisten menojen kasvat­ta­minen. Itse olen koros­tanut kilpai­lu­ky­kyisiä palkka­kus­tan­nuksia, jousta­vampaa työvoiman saata­vuutta, kaupan esteiden poista­mista, kannus­ta­vampaa yritys­ve­ro­tusta ja ylipäätään ennakoi­tavaa poliit­tista päätök­sen­tekoa”, Toivakka sanoo.

Toivakka on minis­te­ri­kau­dellaan viettänyt erittäin paljon aikaa eriko­koisten yritysten kanssa sekä kotimaassa että ulkomailla. Toivakan mukaan yritysten rohkean kasvu­ha­kuinen asenne pitää saada leviämään myös poliit­tisiin päättäjiin.

“Eräs Kalifornian vienti­mat­kalla mukana ollut yritys­johtaja sanoi osuvasti, että Suomen kokoisen maan yrityk­sille löytyy aina riittävän iso ja riittävän nopeasti kasvava markkina jostakin päin maailmaa. Olen itse nähnyt viimeksi Meksi­kossa ja Kalifor­niassa, kuinka paljon suoma­lainen osaaminen kiinnostaa. Meidän pitää lopettaa surkuttelu ja käydä töihin. Nyt on kyse siitä, että yritysten kustan­nukset, joustava työvoiman saatavuus ja kansain­vä­linen markki­nointi saadaan kuntoon. Yritykset kyllä hoitavat oman osansa, jos valtio tarjoaa siihen mahdol­li­suuden”, Toivakka sanoo.

 


Kokoomus.fi