Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Toivakka perus­suo­ma­lai­sille: Lapsi­li­sät on jo päätetty sitoa indek­siin!

Toivakka perus­suo­ma­lai­sille: Lapsi­li­sät on jo päätetty sitoa indek­siin!

Julkaistu:

? Minusta on vähän erikoista, että perus­suo­ma­lai­set vaatii ohjel­mas­saan paran­nuk­sia, joista on päätetty jo viime vuonna. Eikö perus­suo­ma­lais­ten edus­kun­ta­ryhmä itse tiedä, mitä etuus­pää­tök­siä se on edus­kun­nassa ollut mukana teke­mässä, Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka ihmet­te­lee.

Tällä vaali­kau­della perus­tur­vae­tuuk­sia on nostettu työt­tö­myys­tur­van tasolle ja sidottu indek­siin. Esimer­kiksi vähim­mäis­mää­räi­siä sairaus- ja vanhem­pain­päi­vä­ra­hoja nostet­tiin jopa n. 170 eurolla kuukau­dessa vuoden 2009 alusta ja jatkossa niitä koro­te­taan elin­kus­tan­nus­ten nousua vastaa­vasti.

? Moni­lap­sis­ten ja yksin­huol­ta­ja­per­hei­den lapsi­li­siä on tällä vaali­kau­della koro­tettu. Huomenna toteu­tuu Kokoo­muk­sen pitkä­ai­kai­nen tavoite lapsi­li­sien indek­siin sito­mi­sesta. Hienoa, että perus­suo­ma­lai­set ovat tästä kans­samme samaa mieltä - vaikka näin jälki­ju­nas­sa­kin, Toivakka päät­tää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content