Toivakka perus­suo­ma­lai­sille: Lapsi­lisät on jo päätetty sitoa indeksiin! – kokoomus.fi
MENU
Toivakka perus­suo­ma­lai­sille: Lapsi­lisät on jo päätetty sitoa indeksiin!

Toivakka perus­suo­ma­lai­sille: Lapsi­lisät on jo päätetty sitoa indeksiin!

Julkaistu: 28.02.2011 Uncategorized

? Minusta on vähän erikoista, että perus­suo­ma­laiset vaatii ohjel­massaan paran­nuksia, joista on päätetty jo viime vuonna. Eikö perus­suo­ma­laisten eduskun­ta­ryhmä itse tiedä, mitä etuus­pää­töksiä se on eduskun­nassa ollut mukana tekemässä, Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja Lenita Toivakka ihmet­telee.

Tällä vaali­kau­della perus­tur­vae­tuuksia on nostettu työttö­myys­turvan tasolle ja sidottu indeksiin. Esimer­kiksi vähim­mäis­mää­räisiä sairaus- ja vanhem­pain­päi­vä­rahoja nostettiin jopa n. 170 eurolla kuukau­dessa vuoden 2009 alusta ja jatkossa niitä korotetaan elinkus­tan­nusten nousua vastaa­vasti.

? Monilap­sisten ja yksin­huol­ta­ja­per­heiden lapsi­lisiä on tällä vaali­kau­della korotettu. Huomenna toteutuu Kokoo­muksen pitkä­ai­kainen tavoite lapsi­lisien indeksiin sitomi­sesta. Hienoa, että perus­suo­ma­laiset ovat tästä kanssamme samaa mieltä - vaikka näin jälki­ju­nas­sakin, Toivakka päättää.


Kokoomus.fi