• FI
 • SV
 • MENU
  Toivakka perus­suo­ma­lai­sille: Lapsi­li­sät on jo päätetty sitoa indek­siin!
  Twiittaa

  Toivakka perus­suo­ma­lai­sille: Lapsi­li­sät on jo päätetty sitoa indek­siin!

  Julkaistu: 28.02.2011 Uncategorized

  ? Minusta on vähän erikoista, että perus­suo­ma­lai­set vaatii ohjel­mas­saan paran­nuk­sia, joista on päätetty jo viime vuonna. Eikö perus­suo­ma­lais­ten edus­kun­ta­ryhmä itse tiedä, mitä etuus­pää­tök­siä se on edus­kun­nassa ollut mukana teke­mässä, Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka ihmet­te­lee.

  Tällä vaali­kau­della perus­tur­vae­tuuk­sia on nostettu työt­tö­myys­tur­van tasolle ja sidottu indek­siin. Esimer­kiksi vähim­mäis­mää­räi­siä sairaus- ja vanhem­pain­päi­vä­ra­hoja nostet­tiin jopa n. 170 eurolla kuukau­dessa vuoden 2009 alusta ja jatkossa niitä koro­te­taan elin­kus­tan­nus­ten nousua vastaa­vasti.

  ? Moni­lap­sis­ten ja yksin­huol­ta­ja­per­hei­den lapsi­li­siä on tällä vaali­kau­della koro­tettu. Huomenna toteu­tuu Kokoo­muk­sen pitkä­ai­kai­nen tavoite lapsi­li­sien indek­siin sito­mi­sesta. Hienoa, että perus­suo­ma­lai­set ovat tästä kans­samme samaa mieltä - vaikka näin jälki­ju­nas­sa­kin, Toivakka päät­tää.