Toivakka: Opposi­tiolla suunta hukassa – kokoomus.fi
MENU
Toivakka: Opposi­tiolla suunta hukassa

Toivakka: Opposi­tiolla suunta hukassa

Julkaistu: 20.09.2012 Uncategorized

Kokoo­muksen kansan­edustaja, eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja Lenita Toivakka on harmissaan ensi vuoden budjettia koskevan lähete­kes­kus­telun laimeasta sävystä.

- On tärkeää, että asioista keskus­tellaan ja epäkohtia nostetaan esiin. Se on hyvien päätösten perus­e­del­lytys. Nyt on kuitenkin sorruttu pelkkään vaihtoeh­dot­tomaan kriti­sointiin, Toivakka harmit­telee.

Toivakan mukaan opposition puheen­vuo­roissa toistuvat vuoro­tellen vaati­mukset velan taitta­mi­sesta ja menojen lisää­mi­sestä. Toivakka ihmet­te­leekin, mitä oppositio oikein haluaa.

- Todel­lisia, vastuul­lisia vaihtoehtoja ei ole joko kyetty tai haluttu esittää. Tämä on kuitenkin parla­men­taa­ri­sessa demokra­tiassa ollut nimenomaan opposition rooli, Toivakka sanoo.

Vaihtoeh­tojen lisäksi Toivakka on jäänyt kaipaamaan budjet­ti­kes­kus­te­lulta vastuul­lista ajattelua.

- Histo­riamme tapah­tumat ovat vaatineet kylmä­her­moista ja järki­pe­räistä ajattelua. Suoma­laiset ovat tunnettuja ratkai­su­kes­kei­sestä tavastaan kohdata haasteet. Viikon keskus­te­lujen perus­teella tuntuu, että oppositio on joko umpivä­synyt tai linjausten suunta on hukassa, Toivakka toteaa.

Lisätietoja: Lenita Toivakka, p. 050 5122928


Kokoomus.fi