Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Toivakka: Oppo­si­tiolla suunta hukassa

Toivakka: Oppo­si­tiolla suunta hukassa

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja, edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka on harmis­saan ensi vuoden budjet­tia koske­van lähe­te­kes­kus­te­lun laimeasta sävystä.

- On tärkeää, että asioista keskus­tel­laan ja epäkoh­tia noste­taan esiin. Se on hyvien päätös­ten perus­e­del­ly­tys. Nyt on kuiten­kin sorruttu pelk­kään vaih­toeh­dot­to­maan kriti­soin­tiin, Toivakka harmit­te­lee.

Toiva­kan mukaan oppo­si­tion puheen­vuo­roissa tois­tu­vat vuoro­tel­len vaati­muk­set velan tait­ta­mi­sesta ja meno­jen lisää­mi­sestä. Toivakka ihmet­te­lee­kin, mitä oppo­si­tio oikein haluaa.

- Todel­li­sia, vastuul­li­sia vaih­toeh­toja ei ole joko kyetty tai haluttu esit­tää. Tämä on kuiten­kin parla­men­taa­ri­sessa demo­kra­tiassa ollut nime­no­maan oppo­si­tion rooli, Toivakka sanoo.

Vaih­toeh­to­jen lisäksi Toivakka on jäänyt kaipaa­maan budjet­ti­kes­kus­te­lulta vastuul­lista ajat­te­lua.

- Histo­riamme tapah­tu­mat ovat vaati­neet kylmä­her­moista ja järki­pe­räistä ajat­te­lua. Suoma­lai­set ovat tunnet­tuja ratkai­su­kes­kei­sestä tavas­taan kohdata haas­teet. Viikon keskus­te­lu­jen perus­teella tuntuu, että oppo­si­tio on joko umpi­vä­sy­nyt tai linjaus­ten suunta on hukassa, Toivakka toteaa.

Lisä­tie­toja: Lenita Toivakka, p. 050 5122928

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content