Toivakka: Esitätkö veron­ki­ris­tyksiä pk-yrittä­jille, keskustan Sipilä? – kokoomus.fi
MENU
Toivakka: Esitätkö veron­ki­ris­tyksiä pk-yrittä­jille, keskustan Sipilä?

Toivakka: Esitätkö veron­ki­ris­tyksiä pk-yrittä­jille, keskustan Sipilä?

Julkaistu: 04.06.2013 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja Lenita Toivakka ihmet­telee Keskustan puheen­johtaja Juha Sipilän yrittä­jä­lin­jauksia.

? Sipilä esiintyy yrittäjien puhemiehenä, mutta ulostu­lonsa kertovat toista, toteaa Toivakka.

Maanantain Kauppa­leh­dessä Sipilä linjaa, kuinka yritys­ve­ro­uu­dis­tuk­sessa yksin­ker­tai­sinta olisi ollut tehdä yhtei­sö­ve­ro­ke­ven­nystä vastaava kiristys osinko­ve­ro­tuksen puolella.

? Olisiko Sipilä siis todella valmis kiris­tämään pk-yritysten verotusta, Toivakka ihmet­telee?

Ero halli­tuksen kasvua edistävään linjaukseen on huomattava, koska halli­tuksen mallissa yritysten kokonais­ve­ro­ra­situs pienenee.

? Halusimme antaa kasvusy­käyksen vientiy­ri­tyk­sil­lemme yhtei­sö­veron alennuk­sella. Kokoo­muk­selle erityisen tärkeää oli se, ettei isojen vientiy­ri­tysten helpo­tuksia maksateta pk-yrityk­sillä.

Toivakan mukaan nyt jos koskaan on tuettava suoma­laisia pieniä ja keski­suuria yrityksiä.

? Uusien työpaik­kojen synty­minen ja Suomen nousu takaisin kasvu-uralle on hyvin pitkälle heidän harteillaan, Toivakka muistuttaa.

Sipilän osinko­ve­ro­pu­heita on Toivakan mukaan alusta asti sävyt­tänyt kaksi­ja­koinen suhtau­tu­minen yrityksiin. Kehys­riihen jälkeen Sipilä murehti julki­suu­dessa sitä, miten keske­ne­räisen verouu­dis­tuksen porsaan­reiät tukitaan, jotteivät jotkut yrittäjät pääse niistä hyötymään.

Lähtö­kohdan pitäisi Toivakan mukaan päin vastoin olla uskon valaminen suoma­laiseen yrittä­jä­kenttään.

? Hallitus haluaa nyt viestittää yrityk­sille, että poliit­tiset päättäjät tekevät kaikkensa sen eteen, että Suomi olisi mahdol­li­simman hyvä maa tehdä työtä ja työllistää. Suomi tarvitsee yrittäjiä ja heidän luomiaan työpaikkoja, Toivakka päättää.


Kokoomus.fi