Toivakka eduskun­ta­ryhmän I. varapu­heen­joh­ta­jaksi – kokoomus.fi
MENU
Toivakka eduskun­ta­ryhmän I. varapu­heen­joh­ta­jaksi

Toivakka eduskun­ta­ryhmän I. varapu­heen­joh­ta­jaksi

Julkaistu: 08.04.2010 Uncategorized

Toivakka on ensim­mäisen kauden kansan­edustaja ja hän toimii jäsenenä sosiaali- ja terveys­va­lio­kun­nassa ja hallin­to­va­lio­kun­nassa sekä varajä­senenä työelämä- ja tasa-arvova­lio­kun­nassa sekä maa- ja metsä­ta­lous­va­lio­kun­nassa. Toivakka on Kokoo­muksen Naisten Liiton varapu­heen­johtaja ja ennen kansan­edus­ta­jaksi nousuaan hän toimi kauppias­yrit­täjänä Mikke­lissä.

Lisätietoja: Lenita Toivakka, gsm 050 512 2928


Kuvat


Kokoomus.fi