• FI
 • SV
 • MENU
  Toivakka edus­kun­ta­ryh­män I. vara­pu­heen­joh­ta­jaksi
  Twiittaa

  Toivakka edus­kun­ta­ryh­män I. vara­pu­heen­joh­ta­jaksi

  Julkaistu: 08.04.2010 Uncategorized

  Toivakka on ensim­mäi­sen kauden kansan­edus­taja ja hän toimii jäse­nenä sosi­aali- ja terveys­va­lio­kun­nassa ja hallin­to­va­lio­kun­nassa sekä vara­jä­se­nenä työelämä- ja tasa-arvo­va­lio­kun­nassa sekä maa- ja metsä­ta­lous­va­lio­kun­nassa. Toivakka on Kokoo­muk­sen Nais­ten Liiton vara­pu­heen­joh­taja ja ennen kansan­edus­ta­jaksi nousu­aan hän toimi kaup­pias­yrit­tä­jänä Mikke­lissä.

  Lisä­tie­toja: Lenita Toivakka, gsm 050 512 2928


  Kuvat