Tee hyvä työ ? se kannattaa aina – kokoomus.fi
MENU
Tee hyvä työ ? se kannattaa aina

Tee hyvä työ ? se kannattaa aina

Julkaistu: 18.02.2011 Uncategorized

Meille suoma­lai­sille hyvin­voin­ti­valtio on läheinen ja tärkeä. Se takaa, että meillä on tasa-arvoiset mahdol­li­suudet jokai­selle eikä heikompaa jätetä. Tuhansien suoma­laisten tosita­rinat kuitenkin kertovat, että nykyinen hyvin­voin­ti­valtio ei aina takaa hyvin­vointia. Yksin valtio ei koskaan voi luoda puitteita hyvin­voin­nille. Valtio mahdol­listaa asioita, mutta vain ihmiset voivat olla keskenään tekemi­sissä tavalla, joka luo hyvin­vointia. Joko työssään, kadulla kohda­tessaan, järjes­töissä, yhdis­tyk­sissä tai talkoo­po­ru­kassa. Siksi tarvit­semme välit­tä­mistä ja uutta yhtei­söl­li­syyttä - yhdes­sä­te­ke­misen henkeä ja hyvää työtä.

Me Kokoo­muk­sessa uskomme, että vain silloin hyvin­voin­ti­valtio on vaarassa romahtaa, jos sen kehit­tä­minen lopetetaan. Kääritään siis hihat ja ryhdytään hyviin töihin.

Kokoomus kutsuu suoma­laiset huomenna lauan­taina 19.2. Tee hyvä työ -hyvin­voin­ti­työ­pajaan. Terve­tuloa kertomaan, mitä hyvin­vointi Sinulle merkitsee, millaista hyvää työtä toivot Suomelta ja suoma­lai­silta ja miten Sinä kehit­täisit hyvin­voin­tiyh­teis­kuntaa. Raken­netaan työpa­joissa yhteinen vaali­ju­listus seuraa­vaksi neljäksi vuodeksi.

TEE HYVÄ TYÖ ? HYVINVOINTITYÖPAJAT LAUANTAINA 19.2.2011:
- HELSINKI klo 11-13, Vanhan Kuppila (Manner­hei­mintie 3), Helsinki.
Mukana asunto­mi­nisteri Jan Vapaa­vuori.
- UUSIMAA klo 10-12, Sellon kirjaston Akseli-Sali (Leppä­vaarank. 9), Espoo.
Mukana puolue­sih­teeri Taru Tujunen.
- VARSINAIS-SUOMI klo 11.30-13, ravintola Koulu (Eerikink. 18), Turku.
Mukana puolue­val­tuuston pj. Laura Räty.
- SATAKUNTA klo 13-14, Cafe Promenadi (Yrjönk. 17), Pori.
Mukana sisäasiain­mi­nisteri Anne Holmlund.
- HÄME klo 11-13, Kahvila Green Laurell (Raati­huo­neenk. 11), Hämeen­linna.
Mukana varapj. Anne-Mari Virolainen.
- PIRKANMAA klo 11-13, Kahvila Korva (Hämeenk. 27), Tampere.
Mukana eduskun­ta­ryhmän varapj. Petteri Orpo.
- KYMI klo 11-13, Kotkan Konsert­ti­talon ravintola (Keskusk. 33), Kotka.
Mukana puolus­tus­mi­nisteri Jyri Häkämies
- ETELÄ-SAVO klo 11? 12.30, Ravintola Pruuvi (Raati­huo­neenk. 4), Mikkeli.
Mukana eduskun­ta­ryhmän varapj. Lenita Toivakka
- POHJOIS-SAVO klo 13.30?15.30, Ravintola Intro (Kauppak, 20), Kuopio.
Mukana eduskun­ta­ryhmän varapj. Ben Zyskowicz
- POHJOIS-KARJALA klo 11-13, Kauppa­hallin kahvila - Kotileipomo Kankkunen (Koskik. 2), Joensuu.
Mukana eduskun­ta­ryhmän pj. Pekka Ravi.
- VAASA klo 10.30-12, Il Banco (Hovioi­keu­den­puis­tikko 11), Vaasa.
Mukana perus­pal­ve­lu­mi­nisteri Paula Risikko
- KESKI-SUOMI klo 11.30-13, Old Bricks Inn (Kauppak, 41) Jyväskylä.
Mukana opetus­mi­nisteri Henna Virkkunen
- OULU klo 11-13, Kahavila Oulu, Anttilan tavara­talon 1. krs (Isok. 33), Oulu.
Mukana viestin­tä­mi­nisteri Suvi Lindén.
- LAPPI Klo 15-17, Cafe Linna, Lordin aukio (Koskik. 14-16), Rovaniemi.
Mukana valtio­va­rain­mi­nisteri Jyrki Katainen.

Lisätietoja työpa­joista löydät www.teehyvätyö.fi -sivus­tolta, jolla on myös mahdol­lisuus vastata kysymyksiin hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nasta ja verrata omia vastauksia muiden suoma­laisten sekä oman vaali­piirin muiden vastan­neiden tuloksiin.


Kokoomus.fi