Osaamisen ja sivis­tyksen verkoston seminaari – kokoomus.fi
MENU
Osaamisen ja sivis­tyksen verkoston seminaari

Osaamisen ja sivis­tyksen verkoston seminaari

Julkaistu: 10.05.2012 Ohjelmatyö

Valta­kun­nal­lisen kunta­uu­dis­tuksen valmistelu on käynnissä. Uudis­tuk­sella on merkit­täviä ja kauas­kan­toisia vaiku­tuksia, joiden arviointi on julki­sessa keskus­te­lussa toistai­seksi jäänyt kunnan­ta­lojen lukumäärän varjoon.

Tule keskus­te­lemaan ja kuulemaan, millaisia vaiku­tuksia kunta­uu­dis­tuk­sella on kuntien opetus- ja sivis­tys­toimeen.

Äänessä ovat kunta­mi­nisteri Henna Virkkunen, Osaamisen ja sivis­tyksen verkoston puheen­johtaja Timo Heinonen, sivis­tys­va­lio­kunnan puheen­johtaja Raija Vahasalo, Kunta­liiton johtaja Anneli Kangas­vieri sekä Sinä

Ilmoit­tau­tu­miset sähkö­pos­titse Robert Torve­lai­selle robert.torvelainen(at)eduskunta.fi.


Kokoomus.fi