Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Osaa­mi­sen ja sivis­tyk­sen verkos­ton semi­naari

Osaa­mi­sen ja sivis­tyk­sen verkos­ton semi­naari

Julkaistu:

Valta­kun­nal­li­sen kunta­uu­dis­tuk­sen valmis­telu on käyn­nissä. Uudis­tuk­sella on merkit­tä­viä ja kauas­kan­toi­sia vaiku­tuk­sia, joiden arviointi on julki­sessa keskus­te­lussa tois­tai­seksi jäänyt kunnan­ta­lo­jen luku­mää­rän varjoon.

Tule keskus­te­le­maan ja kuule­maan, millai­sia vaiku­tuk­sia kunta­uu­dis­tuk­sella on kuntien opetus- ja sivis­tys­toi­meen.

Äänessä ovat kunta­mi­nis­teri Henna Virk­ku­nen, Osaa­mi­sen ja sivis­tyk­sen verkos­ton puheen­joh­taja Timo Heino­nen, sivis­tys­va­lio­kun­nan puheen­joh­taja Raija Vaha­salo, Kunta­lii­ton johtaja Anneli Kangas­vieri sekä Sinä

Ilmoit­tau­tu­mi­set sähkö­pos­titse Robert Torve­lai­selle robert.torvelainen(at)eduskunta.fi.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

24.2.2023

Nyt on oikea aika kuntien ja kaupun­kien uudelle suun­nalle

Sosi­aa­li­pal­ve­lui­den, tervey­den­huol­lon ja pelas­tus­toi­men uudis­tuk­sen jälkeen on aika tarkas­tella kuntien roolia ja tehtä­vä­kent­tää. Kuntien vapau­den ja toimin­ta­ky­vyn kasvat­ta­mi­seksi tarvi­taan uuden­laista

Skip to content