MENU
sivis­tys

sivis­tys


Sanni Grahn-Laaso­nen: Suoma­lai­set ulko­maan­kou­lut pidet­tävä maail­man huipulla

Julkaistu: 19.12.2018 Sivistys

Petteri Orpo: Me emme hyväksy minkään­laista väki­val­taa, emme rasis­mia emmekä ihmis­ten leimaa­mista

Julkaistu: 24.09.2016 Puheet Sivistys Turvallisuus

Timo Heino­nen: Kyllä muka­valle ja liik­ku­valle koulu­päi­välle!

Julkaistu: 17.10.2012 Ohjelmatyö

Osaa­mi­sen ja sivis­tyk­sen verkos­ton semi­naari

Julkaistu: 10.05.2012 Ohjelmatyö

Ossin verkos­to­viesti: puheen­joh­taja Timo Heino­sen tervei­set

Julkaistu: 02.04.2012 Ohjelmatyö

Lausunto opin­to­tuen kehit­tä­mi­sestä

Julkaistu: 28.01.2010 Ohjelmatyö

Yliopis­to­laki - histo­rial­li­nen uudis­tus

Julkaistu: 02.04.2009 Ohjelmatyö

Opetus­mi­nis­teri Virk­ku­nen: Opetus­ryh­mä­ko­ko­ra­ho­jen kohden­tu­mista seura­taan

Julkaistu: 21.03.2009 Ohjelmatyö

Suoma­lai­nen yliopis­to­maa­ilma uudis­tuk­sen tiellä

Julkaistu: 02.04.2008 Sivistys

Lukio­kou­lu­tuk­sessa kaikki kohdal­laan?

Julkaistu: 03.03.2008 Sivistys