• FI
 • SV
 • MENU
  EPP

  EPP


  Petteri Orpo: Kokoo­mus propo­ses to exclude Fidesz from the EPP

  Julkaistu: 01.03.2019 Tiedote

  Kokoo­muk­sen Petteri Orpo: EU:n pitää siir­tyä kestä­vän kehi­tyk­sen budje­toin­tiin

  Julkaistu: 08.11.2018 Tiedote

  Petteri Orpo: EU should be the leader of sustai­nable deve­lop­ment

  Julkaistu: EU Puheet Talous Turvallisuus Ympäristö

  Petteri Orpo: Yhteis­työ on Euroo­pan tule­vai­suus

  Julkaistu: 06.11.2018 EU

  “Our choice for Presi­dent of the Euro­pean Commis­sion is Alex Stubb”

  Julkaistu: EU

  Petteri Orpo: Euroop­pa­lai­suus on meille arkea

  Julkaistu: 16.09.2018 EU

  Petteri Orpo euroop­pa­lais­ten valtio­va­rain­mi­nis­te­rei­den ryhmän puheen­joh­ta­jaksi

  Julkaistu: 28.04.2018 Tiedote

  Kokoo­mus sai EPP-kongres­sin Suomeen

  Julkaistu: 04.12.2017 EU Julkaisut Politiikka Tiedote