MENU
Suomi­uu­dis­tus-kyse­lyn voit­taja arvot­tiin - onnea voit­ta­jalle!

Suomi­uu­dis­tus-kyse­lyn voit­taja arvot­tiin - onnea voit­ta­jalle!

Julkaistu: 03.07.2013 Uncategorized

Kokoo­mus kysyi suoma­lai­silta neljä kysy­mystä työstä ja tule­vai­suu­desta.  Kyse­lyyn vastan­nei­den kesken arvot­tiin matka seuraa­maan 17.7.2013 järjes­tet­tä­vää Suomi­uu­dis­tus-keskus­te­lu­työ­pa­jaa SuomiA­ree­nalle Poriin. Arvon­nan voit­taja on Pasi T. Helsin­gistä. Lämpi­mät onnit­te­lumme!

Palkin­toon kuuluu juna- tai bussi­mat­kat Suomessa kahdelle henki­lölle ja majoi­tus kahden hengen huoneessa Porin Omena­ho­tel­lissa.

Kysely oli osoit­teessa http://bit.ly/suomiuudistustyopaja 5.6.-2.7. väli­sen ajan, ja siihen osal­lis­tui kaik­ki­aan 2306 henki­löä. Kysely on osa Suomi­uu­dis­tus-keskus­te­lu­työ­pa­jaa, jonka Kokoo­mus järjes­tää SuomiA­ree­nalla keski­viik­kona 17.7. klo 15.45?17.00 Iso Karhun kaup­pa­kes­kuk­sessa Porissa.

Terve­tu­loa mukaan, olitpa sitten puolesta, vastaan tai jotain siltä väliltä.

Ilmoit­taudu tapah­tu­maan Face­boo­kissa