Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Suomi­uu­dis­tus-kyse­lyn voit­taja arvot­tiin - onnea voit­ta­jalle!

Suomi­uu­dis­tus-kyse­lyn voit­taja arvot­tiin - onnea voit­ta­jalle!

Julkaistu:

Kokoo­mus kysyi suoma­lai­silta neljä kysy­mystä työstä ja tule­vai­suu­desta.  Kyse­lyyn vastan­nei­den kesken arvot­tiin matka seuraa­maan 17.7.2013 järjes­tet­tä­vää Suomi­uu­dis­tus-keskus­te­lu­työ­pa­jaa SuomiA­ree­nalle Poriin. Arvon­nan voit­taja on Pasi T. Helsin­gistä. Lämpi­mät onnit­te­lumme!

Palkin­toon kuuluu juna- tai bussi­mat­kat Suomessa kahdelle henki­lölle ja majoi­tus kahden hengen huoneessa Porin Omena­ho­tel­lissa.

Kysely oli osoit­teessa http://bit.ly/suomiuudistustyopaja 5.6.-2.7. väli­sen ajan, ja siihen osal­lis­tui kaik­ki­aan 2306 henki­löä. Kysely on osa Suomi­uu­dis­tus-keskus­te­lu­työ­pa­jaa, jonka Kokoo­mus järjes­tää SuomiA­ree­nalla keski­viik­kona 17.7. klo 15.45?17.00 Iso Karhun kaup­pa­kes­kuk­sessa Porissa.

Terve­tu­loa mukaan, olitpa sitten puolesta, vastaan tai jotain siltä väliltä.

Ilmoit­taudu tapah­tu­maan Face­boo­kissa

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content