Suomi rauhan­ra­ken­tajana ? avoin yleisö­ti­laisuus ke:na 9.3. – kokoomus.fi
MENU
Suomi rauhan­ra­ken­tajana ? avoin yleisö­ti­laisuus ke:na 9.3.

Suomi rauhan­ra­ken­tajana ? avoin yleisö­ti­laisuus ke:na 9.3.

Julkaistu: 07.03.2011 Uncategorized

Kokoo­muksen kansain­vä­lisen politiikan verkoston ja Suomen Toivo -ajatus­pajan Suomi rauhan­ra­ken­tajana ? avoin yleisö­ti­laisuus järjes­tetään keski­viikkona 9.3. klo 16?18 Helsin­gissä Vanhalla Yliop­pi­las­ta­lolla (os. Manner­hei­mintie 3).

Suomi on ottanut tavoit­teekseen nousta kansain­vä­li­sesti merkit­tä­väksi rauhan­ra­ken­ta­jaksi. Aiheesta keskus­te­levat presi­dentti Martti Ahtisaari, valtio­va­rain­mi­nisteri Jyrki Katainen, ulkomi­nisteri Alexander Stubb, puolus­tus­mi­nisteri Jyri Häkämies sekä kansan­edus­tajat Ilkka Kanerva ja Pertti Salolainen.

Terve­tuloa!


Kokoomus.fi