Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Suomi puhuu, Eurooppa kuun­te­lee -tapah­tuma kiin­nosti suoma­lai­sia!

Suomi puhuu, Eurooppa kuun­te­lee -tapah­tuma kiin­nosti suoma­lai­sia!

Julkaistu:

Koko perheen Suomi puhuu, Eurooppa kuun­te­lee ?tapah­tuma järjes­tet­tiin sunnun­taina, 17.5. klo 12-18 Helsin­gissä Narink­ka­to­rilla (Kampin keskuk­sen edusta). Tapah­tu­massa oli mahdol­li­suus kuulla Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Jyrki Katai­sen terveh­dys, seurata ulko­mi­nis­teri Alexan­der Stub­bin tentti Kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaille, laulaa euro­vii­su­ka­rao­kea, esit­tää kysy­myk­siä kansain­vä­li­sen poli­tii­kan profes­so­rille Tuomas Fors­ber­gille, haas­taa Erkki Toiva­nen pelaa­maan Hei, me pela­taan ulko­po­li­tiik­kaa ?peliä, naut­tia Fredin seurassa euro­vii­suista, Sign­mar­kin seurassa rapistä, Rhino Horn­sien seurassa finn­hit­seistä sekä paljon muuta!

Katso video­kooste Narink­ka­to­rin tapah­tu­masta:

http://www.youtube.com/watch?v=ka76pEyFJTQ


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content