Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Suomi puhuu, Eurooppa kuun­te­lee -tapah­tuma kiin­nosti suoma­lai­sia!

Suomi puhuu, Eurooppa kuun­te­lee -tapah­tuma kiin­nosti suoma­lai­sia!

Julkaistu:

Koko perheen Suomi puhuu, Eurooppa kuun­te­lee ?tapah­tuma järjes­tet­tiin sunnun­taina, 17.5. klo 12-18 Helsin­gissä Narink­ka­to­rilla (Kampin keskuk­sen edusta). Tapah­tu­massa oli mahdol­li­suus kuulla Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Jyrki Katai­sen terveh­dys, seurata ulko­mi­nis­teri Alexan­der Stub­bin tentti Kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaille, laulaa euro­vii­su­ka­rao­kea, esit­tää kysy­myk­siä kansain­vä­li­sen poli­tii­kan profes­so­rille Tuomas Fors­ber­gille, haas­taa Erkki Toiva­nen pelaa­maan Hei, me pela­taan ulko­po­li­tiik­kaa ?peliä, naut­tia Fredin seurassa euro­vii­suista, Sign­mar­kin seurassa rapistä, Rhino Horn­sien seurassa finn­hit­seistä sekä paljon muuta!

Katso video­kooste Narink­ka­to­rin tapah­tu­masta:

http://www.youtube.com/watch?v=ka76pEyFJTQ


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content