Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Petteri Orpo: Suomi nousuun sään­te­lyä purka­malla

Petteri Orpo: Suomi nousuun sään­te­lyä purka­malla

Julkaistu:

Pienet ja keskisuuret yritykset ovat Suomen talouden selkäranka, koska noin 99 prosenttia yrityksistämme työllistää alle 50 työntekijää. Tuoreen tutkimuksen mukaan suuryritysten osuus työllistäjänä on jatkuvasti hiipumassa koko maassa.

Yritysten toimintaympäristö on muuttunut yhä haastavammaksi paitsi kiristyvän kansainvälisen kilpailun myös paisuneen sääntelyn vuoksi. Vuosien saatossa säädösmassan paisuminen uhkaa jo muodostaa vakavaa estettä taloudelliselle toimeliaisuudelle.

Ongelma koskee erityisesti pk-yrityksiä, koska niiden mahdollisuudet luovia sääntöviidakossa ovat luonnollisesti suuryrityksiä pienemmät. Siksi on tärkeää tarkastella, voidaanko jotain liian raskasta sääntelyä purkaa.

Olen saanut paljon palautetta yrittäjiltä esimerkiksi yt-lain tuomista ongelmista. Vuonna 2007 yt-lakia muutettiin siten, että sen piiriin otettiin myös 20?30 työntekijää työllistävät yritykset. Tämä muutos on johtanut siihen, että alle 20 hengen yritykset ovat haluttomia kasvamaan ja työllistämään lisää, koska tämä lisäisi yrittäjälle aiheutuvaa byrokratiaa. Työ- ja elinkeinoministeriön tutkimuksissa on selvinnyt lisäksi, ettei laajennettu yt-laki ole tuonut sille kaavailtuja hyötyjä kuten epätyypillisten työsuhteiden vähentymistä.

Kokoomukselle vapaus ja siitä seuraava vastuu ovat aina olleet toimintaa ohjaavia arvoja. Siksi haluamme antaa vapautta ja vastuuta yksilöille ja yrityksille vähentämällä valtion ja viranomaisten velvoitteita. Tähän tähtää Kokoomuksen käynnistämät normitalkoot.

Kokoomuksen kansanedustajat kuuntelevat yrittäjiä

Paras tieto yrittäjän arjesta on tietenkin yrittäjillä itsellään. Siksi Kokoomus haluaa kuunnella heitä. Näin tehdäksemme kierrämme joulukuun ja helmikuun välisenä aikana ympäri Suomea tapaamassa yrittäjiä. Aloitamme kiertueemme Helsingistä huomenna tiistaina 10.12. Kaiken kaikkiaan järjestämme yrittäjyyskiertueen tapahtumia kymmenkunta ympäri Suomea.

Katso kiertueaikataulu osoitteesta yrittajyyskiertue.fi!

Odotan jo innolla keskusteluita yrittäjien kanssa kuullakseni heidän ajatuksiaan yrittäjyyttä edistäviksi toimenpiteiksi. Vain työtä tekemällä ja yrittämällä saamme Suomen talouden kestävälle pohjalle.

Yrittäjyyskiertue

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content