Suomi muuttuu pohja­mu­tiaan myöden – kokoomus.fi
MENU
Suomi muuttuu pohja­mu­tiaan myöden

Suomi muuttuu pohja­mu­tiaan myöden

Julkaistu: 19.11.2011 Uncategorized

“Suomi muuttuu pohja­mu­tiaan myöden tulevina aikoina”, Katainen huomauttaa.

Erityi­sesti päämi­nisteri muistuttaa siitä, että yhä vähenevä joukko joutuu huoleh­timaan yhä suurem­masta joukosta ? huolto­suhde muuttuu siis dramaat­ti­sesti (tästä liitteenä muutama kalvo). Koska väestö­ra­kenne muuttuu, myös palve­luiden rakenteen on muututtava.

“Lisääkö väestö­ra­kenteen muutos verotuloja? Ei. Lisääkö muutos palve­lu­tar­peita? Kyllä”, Katainen painottaa.

Päämi­nisteri mainitsee, että kansal­linen huolto­suhde nousee yli 70:n, kun päästään vuoteen 2030. Kataisen mainit­semat vaihtoehdot ovat palve­luiden karsi­minen tai raken­teiden muutta­minen.

“Muutetaan siis raken­teita, että saadaan hyvin­voin­tiyh­teis­kunta turvattua.”


Kokoomus.fi