Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Suomi muut­tuu pohja­mu­ti­aan myöden

Suomi muut­tuu pohja­mu­ti­aan myöden

Julkaistu:

“Suomi muut­tuu pohja­mu­ti­aan myöden tule­vina aikoina”, Katai­nen huomaut­taa.

Erityi­sesti päämi­nis­teri muis­tut­taa siitä, että yhä vähe­nevä joukko joutuu huoleh­ti­maan yhä suurem­masta joukosta ? huol­to­suhde muut­tuu siis dramaat­ti­sesti (tästä liit­teenä muutama kalvo). Koska väes­tö­ra­kenne muut­tuu, myös palve­lui­den raken­teen on muutut­tava.

“Lisääkö väes­tö­ra­ken­teen muutos vero­tu­loja? Ei. Lisääkö muutos palve­lu­tar­peita? Kyllä”, Katai­nen painot­taa.

Päämi­nis­teri mainit­see, että kansal­li­nen huol­to­suhde nousee yli 70:n, kun pääs­tään vuoteen 2030. Katai­sen mainit­se­mat vaih­toeh­dot ovat palve­lui­den karsi­mi­nen tai raken­tei­den muut­ta­mi­nen.

“Muute­taan siis raken­teita, että saadaan hyvin­voin­tiyh­teis­kunta turvat­tua.”

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content