Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Suomi muut­tuu pohja­mu­ti­aan myöden

Suomi muut­tuu pohja­mu­ti­aan myöden

Julkaistu:

“Suomi muut­tuu pohja­mu­ti­aan myöden tule­vina aikoina”, Katai­nen huomaut­taa.

Erityi­sesti päämi­nis­teri muis­tut­taa siitä, että yhä vähe­nevä joukko joutuu huoleh­ti­maan yhä suurem­masta joukosta ? huol­to­suhde muut­tuu siis dramaat­ti­sesti (tästä liit­teenä muutama kalvo). Koska väes­tö­ra­kenne muut­tuu, myös palve­lui­den raken­teen on muutut­tava.

“Lisääkö väes­tö­ra­ken­teen muutos vero­tu­loja? Ei. Lisääkö muutos palve­lu­tar­peita? Kyllä”, Katai­nen painot­taa.

Päämi­nis­teri mainit­see, että kansal­li­nen huol­to­suhde nousee yli 70:n, kun pääs­tään vuoteen 2030. Katai­sen mainit­se­mat vaih­toeh­dot ovat palve­lui­den karsi­mi­nen tai raken­tei­den muut­ta­mi­nen.

“Muute­taan siis raken­teita, että saadaan hyvin­voin­tiyh­teis­kunta turvat­tua.”

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content