Suomen Toivo -ajatuspaja julkaisee kirjan kuntien luotta­mus­hen­ki­lötyön kehit­tä­mi­sestä – kokoomus.fi
MENU
Suomen Toivo -ajatuspaja julkaisee kirjan kuntien luotta­mus­hen­ki­lötyön kehit­tä­mi­sestä

Suomen Toivo -ajatuspaja julkaisee kirjan kuntien luotta­mus­hen­ki­lötyön kehit­tä­mi­sestä

Julkaistu: 27.02.2012 Uncategorized

Kirjassa “Demokratian ritarit - kuntien luotta­mus­hen­ki­lötyön kehit­tä­minen” professori Aimo Ryynänen, professori Risto Harisalo, professori Martti Häikiö, professori Jaakko Ossa sekä kaupun­gin­johtaja Jyrki Mylly­virta, kaupun­gin­hal­li­tuksen pj. Kaarina Wilskman ja Kokoo­muksen valtuus­to­ryhmän pj. Markku Pyykkölä pohtivat kuntien luotta­mus­hen­ki­lö­työtä ohjaavien raken­teiden ja toimin­ta­ta­pojen muutos­tar­peita ja -suuntia.

Kirjan sisäl­löstä ja tilaa­mi­sesta sekä julkis­ta­mis­ti­lai­suu­desta lisätietoja osoit­teessa www.toivoajatuspaja.fi


Kokoomus.fi