Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Suomen Toivo -ajatus­paja julkai­see kirjan kuntien luot­ta­mus­hen­ki­lö­työn kehit­tä­mi­sestä

Suomen Toivo -ajatus­paja julkai­see kirjan kuntien luot­ta­mus­hen­ki­lö­työn kehit­tä­mi­sestä

Julkaistu:

Kirjassa “Demo­kra­tian rita­rit - kuntien luot­ta­mus­hen­ki­lö­työn kehit­tä­mi­nen” profes­sori Aimo Ryynä­nen, profes­sori Risto Hari­salo, profes­sori Martti Häikiö, profes­sori Jaakko Ossa sekä kaupun­gin­joh­taja Jyrki Mylly­virta, kaupun­gin­hal­li­tuk­sen pj. Kaarina Wilsk­man ja Kokoo­muk­sen valtuus­to­ryh­män pj. Markku Pyyk­kölä pohti­vat kuntien luot­ta­mus­hen­ki­lö­työtä ohjaa­vien raken­tei­den ja toimin­ta­ta­po­jen muutos­tar­peita ja -suun­tia.

Kirjan sisäl­löstä ja tilaa­mi­sesta sekä julkis­ta­mis­ti­lai­suu­desta lisä­tie­toja osoit­teessa www.toivoajatuspaja.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content