Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Stubb: Sotaveteraanien kuntoutuksen turvaaminen on kansallinen kunniakysymys

Stubb: Sota­ve­te­raa­nien kuntou­tuk­sen turvaa­mi­nen on kansal­li­nen kunnia­ky­sy­mys

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, päämi­nis­teri Alexan­der Stubb haluaa, että sota­ve­te­raa­neille varmis­te­taan tarpeen mukai­nen vuosit­tai­nen kuntou­tus.

“Tämä ei ole puolue­po­liit­ti­nen kysy­mys. Tämä ei ole vaali­ky­sy­mys. Tämä on kansal­li­nen kunnia­ky­sy­mys. Kaikki puolu­eet ja edus­kun­ta­ryh­mät ovat sitou­tu­neet siihen, että sota­ve­te­raa­nien asiat hoide­taan kunnol­li­selle tolalle. Harvasta asiasta tässä maassa vallit­see niin laaja yksi­mie­li­syys kuin vete­raa­nien arvos­tuk­sesta”, Stubb toteaa.

Päämi­nis­teri Stubb puhui valta­kun­nal­li­sen sota­ve­te­raa­ni­vii­kon avaus­ti­lai­suu­dessa Hyvin­kään kirkossa lauan­taina 7.3.2015.

Sota­ve­te­raa­nien keski-ikä on yli 90 vuotta, ja heitä on jäljellä enää noin 27 000. Määrä myös vähe­nee nopeasti.

Stub­bin mukaan joukon harve­ne­mi­nen ei kuiten­kaan vielä tarkoita, että kuntou­tuk­seen varat­tu­jen voima­va­ro­jen tarve piene­nisi. Vete­raa­nia kohti arvioitu kuntou­tuk­sen tarve on korkean iän vuoksi nousussa.

“Haluan, että mahdol­li­sim­man moni sota­ve­te­raani vielä pääsee näke­mään sata­vuo­ti­aan isän­maan ja voi naut­tia juhla­vuo­desta ilman huolta pääsystä ansait­tuun kuntou­tuk­seen. Ilman, että niitä pieniä kuntou­tus­ra­hoja joudu­taan joka vuosi hake­maan eril­li­sesti takai­sin budjet­tiin. Kyse on arvok­kuu­desta ja kunnial­li­suu­desta”, Stubb perus­te­lee.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content