Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Seuraa Kokoo­mus 2015 kier­tu­een puheenjohtaja­keskusteluja suorana netissä

Seuraa Kokoo­mus 2015 kier­tu­een puheenjohtaja­keskusteluja suorana netissä

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat Paula Risikko, Alexan­der Stubb ja Jan Vapaa­vuori sekä euro­vaa­lieh­dok­kaat, kansan­edus­ta­jat, kunnan­val­tuu­te­tut ja järjes­tö­väki ovat näky­västi esillä ja kuulu­villa Kokoo­mus 2015 -kier­tu­eella.

Kier­tu­een jokai­sessa kaupun­gissa järjes­te­tään puheen­joh­ta­ja­kes­kus­telu. Jokai­sessa kaupun­gissa on uusi keskus­te­lu­teema. Kokoo­mus 2015 -kier­tu­een puheen­joh­ta­ja­kes­kus­te­luja voit seurata nyt myös netissä.

Lauan­taina 17.5. pidet­tävä puheen­joh­ta­ja­kes­kus­telu näyte­tään suorana video­strii­minä tämän uuti­sen yhtey­dessä. Jos et siis pääse paikan päälle, katso keskus­te­lut vaik­kapa omalta koti­soh­valta.

Twit­ter- ja Insta­gram-keskus­te­luun voit osal­lis­tua hash­ta­geillä #kokoomus2015 ja #kokoo­mus.

Lähe­tys alkaa lauan­taina 17.5. klo 14.00

Kier­tu­een puheen­joh­ta­ja­kes­kus­te­lu­jen lähe­ty­sai­ka­tau­lut:

 • 17.5. Tampere, teemana arvot, klo 14:00 -
  Puheen­joh­ta­ja­kes­kus­te­lussa mukana Rosa Meri­läi­nen ja vetä­jänä euro­vaa­lieh­do­kas Jari Anders­son.
 • 19.5. Kouvola, teemana Eurooppa, klo 19:45 -
  Puheen­joh­ta­ja­kes­kus­te­lussa mukana Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Teija Tiili­kai­nen ja vetä­jänä euro­vaa­lieh­do­kas Antti Häkkä­nen.
 • 22.5. Kuopio, teemana turval­li­suus, klo 17.30 -
  Puheen­joh­ta­ja­kes­kus­te­lussa mukana CMCFin­lan­din johtaja Jukka Tuono­nen ja vetä­jänä euro­vaa­lieh­do­kas Jukka Savo­lai­nen.
 • 23.5. Turku, teemana sivis­tys, klo 17.30 -
  Puheen­joh­ta­ja­kes­kus­te­lussa mukana puhe­vies­tin­nän asian­tun­tija Juhana Torkki ja vetä­jänä euro­vaa­lieh­do­kas Anne-Mari Viro­lai­nen.
 • 2.6. Helsinki, teemana tule­vai­suus, klo 17.00 -

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content