Seuraa Kokoomus 2015 kiertueen puheenjohtaja­keskusteluja suorana netissä – kokoomus.fi
MENU
Seuraa Kokoomus 2015 kiertueen puheenjohtaja­keskusteluja suorana netissä

Seuraa Kokoomus 2015 kiertueen puheenjohtaja­keskusteluja suorana netissä

Julkaistu: 16.05.2014 Uncategorized

Kokoo­muksen puheen­joh­ta­jaeh­dokkaat Paula Risikko, Alexander Stubb ja Jan Vapaa­vuori sekä eurovaa­lieh­dokkaat, kansan­edus­tajat, kunnan­val­tuu­tetut ja järjes­töväki ovat näkyvästi esillä ja kuulu­villa Kokoomus 2015 -kiertu­eella.

Kiertueen jokai­sessa kaupun­gissa järjes­tetään puheen­joh­ta­ja­kes­kustelu. Jokai­sessa kaupun­gissa on uusi keskus­te­lu­teema. Kokoomus 2015 -kiertueen puheen­joh­ta­ja­kes­kus­teluja voit seurata nyt myös netissä.

Lauan­taina 17.5. pidettävä puheen­joh­ta­ja­kes­kustelu näytetään suorana video­striiminä tämän uutisen yhtey­dessä. Jos et siis pääse paikan päälle, katso keskus­telut vaikkapa omalta kotisoh­valta.

Twitter- ja Instagram-keskus­teluun voit osallistua hashta­geillä #kokoomus2015 ja #kokoomus.

Lähetys alkaa lauan­taina 17.5. klo 14.00

Kiertueen puheen­joh­ta­ja­kes­kus­te­lujen lähety­sai­ka­taulut:

 • 17.5. Tampere, teemana arvot, klo 14:00 -
  Puheen­joh­ta­ja­kes­kus­te­lussa mukana Rosa Meriläinen ja vetäjänä eurovaa­lieh­dokas Jari Andersson.
 • 19.5. Kouvola, teemana Eurooppa, klo 19:45 -
  Puheen­joh­ta­ja­kes­kus­te­lussa mukana Ulkopo­liit­tisen insti­tuutin johtaja Teija Tiili­kainen ja vetäjänä eurovaa­lieh­dokas Antti Häkkänen.
 • 22.5. Kuopio, teemana turval­lisuus, klo 17.30 -
  Puheen­joh­ta­ja­kes­kus­te­lussa mukana CMCFin­landin johtaja Jukka Tuononen ja vetäjänä eurovaa­lieh­dokas Jukka Savolainen.
 • 23.5. Turku, teemana sivistys, klo 17.30 -
  Puheen­joh­ta­ja­kes­kus­te­lussa mukana puhevies­tinnän asian­tuntija Juhana Torkki ja vetäjänä eurovaa­lieh­dokas Anne-Mari Virolainen.
 • 2.6. Helsinki, teemana tulevaisuus, klo 17.00 -

Kokoomus.fi