• FI
 • SV
 • MENU
  Seuraa Kokoo­mus 2015 kier­tu­een puheenjohtaja­keskusteluja suorana netissä
  Twiittaa

  Seuraa Kokoo­mus 2015 kier­tu­een puheenjohtaja­keskusteluja suorana netissä

  Julkaistu: 16.05.2014 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat Paula Risikko, Alexan­der Stubb ja Jan Vapaa­vuori sekä euro­vaa­lieh­dok­kaat, kansan­edus­ta­jat, kunnan­val­tuu­te­tut ja järjes­tö­väki ovat näky­västi esillä ja kuulu­villa Kokoo­mus 2015 -kier­tu­eella.

  Kier­tu­een jokai­sessa kaupun­gissa järjes­te­tään puheen­joh­ta­ja­kes­kus­telu. Jokai­sessa kaupun­gissa on uusi keskus­te­lu­teema. Kokoo­mus 2015 -kier­tu­een puheen­joh­ta­ja­kes­kus­te­luja voit seurata nyt myös netissä.

  Lauan­taina 17.5. pidet­tävä puheen­joh­ta­ja­kes­kus­telu näyte­tään suorana video­strii­minä tämän uuti­sen yhtey­dessä. Jos et siis pääse paikan päälle, katso keskus­te­lut vaik­kapa omalta koti­soh­valta.

  Twit­ter- ja Insta­gram-keskus­te­luun voit osal­lis­tua hash­ta­geillä #kokoomus2015 ja #kokoo­mus.

  Lähe­tys alkaa lauan­taina 17.5. klo 14.00

  Kier­tu­een puheen­joh­ta­ja­kes­kus­te­lu­jen lähe­ty­sai­ka­tau­lut:

  • 17.5. Tampere, teemana arvot, klo 14:00 -
   Puheen­joh­ta­ja­kes­kus­te­lussa mukana Rosa Meri­läi­nen ja vetä­jänä euro­vaa­lieh­do­kas Jari Anders­son.
  • 19.5. Kouvola, teemana Eurooppa, klo 19:45 -
   Puheen­joh­ta­ja­kes­kus­te­lussa mukana Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Teija Tiili­kai­nen ja vetä­jänä euro­vaa­lieh­do­kas Antti Häkkä­nen.
  • 22.5. Kuopio, teemana turval­li­suus, klo 17.30 -
   Puheen­joh­ta­ja­kes­kus­te­lussa mukana CMCFin­lan­din johtaja Jukka Tuono­nen ja vetä­jänä euro­vaa­lieh­do­kas Jukka Savo­lai­nen.
  • 23.5. Turku, teemana sivis­tys, klo 17.30 -
   Puheen­joh­ta­ja­kes­kus­te­lussa mukana puhe­vies­tin­nän asian­tun­tija Juhana Torkki ja vetä­jänä euro­vaa­lieh­do­kas Anne-Mari Viro­lai­nen.
  • 2.6. Helsinki, teemana tule­vai­suus, klo 17.00 -