Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Senio­ri­jaos­ton vaikut­ta­mis­työ­paja

Senio­ri­jaos­ton vaikut­ta­mis­työ­paja

Julkaistu:

Terve­tu­loa senio­ri­jaos­ton vaikut­ta­mis­työ­pa­jaan! Kokoon­numme tiis­taina 10.2. klo 12.00 Kokoo­muk­sen ryhmä­huo­neessa edus­kun­nassa miet­ti­mään yhdessä, mitä senio­ri­asioita haluamme nostaa tape­tille seuraa­valla halli­tus­kau­della ja vaaleissa. Sisään­käynti on Musiik­ki­ta­lon päädystä ja sisään­tu­lolla tulisi olla turva­tar­kas­tuk­sen takia klo 12.00. Tilai­suus päät­tyy noin klo 16.00.

Ohjelma:
12.00 Sisään­tulo ja kahvia
12.45 Terve­tu­los­a­nat: Senio­ri­jaok­sen puheen­joh­taja Sanna Laus­lahti
13.00-14.00 Alus­tuk­set: hyvin­voin­nin rahoi­tuk­sen kehit­tä­mi­nen (Timo Silvola), Omais­hoi­to­jär­jes­telmä (Helena Pesola), Ikäih­mi­set voima­va­rana (Tuulikki Petä­jä­niemi)
14.00-15.15 Työryh­mät
15.15-15.50 Purku (minis­teri Risi­kon läsnä ollessa)
15.50-16.00 Yhteen­veto

Huom! Tilai­suu­teen mahtuu 50 ensim­mäi­seksi ilmoit­tau­tu­nutta. Kutsua saa levit­tää.

Ilmoit­tau­tu­mi­set

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content