Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Senio­ri­jaos­ton vaikut­ta­mis­työ­paja

Senio­ri­jaos­ton vaikut­ta­mis­työ­paja

Julkaistu:

Terve­tu­loa senio­ri­jaos­ton vaikut­ta­mis­työ­pa­jaan! Kokoon­numme tiis­taina 10.2. klo 12.00 Kokoo­muk­sen ryhmä­huo­neessa edus­kun­nassa miet­ti­mään yhdessä, mitä senio­ri­asioita haluamme nostaa tape­tille seuraa­valla halli­tus­kau­della ja vaaleissa. Sisään­käynti on Musiik­ki­ta­lon päädystä ja sisään­tu­lolla tulisi olla turva­tar­kas­tuk­sen takia klo 12.00. Tilai­suus päät­tyy noin klo 16.00.

Ohjelma:
12.00 Sisään­tulo ja kahvia
12.45 Terve­tu­los­a­nat: Senio­ri­jaok­sen puheen­joh­taja Sanna Laus­lahti
13.00-14.00 Alus­tuk­set: hyvin­voin­nin rahoi­tuk­sen kehit­tä­mi­nen (Timo Silvola), Omais­hoi­to­jär­jes­telmä (Helena Pesola), Ikäih­mi­set voima­va­rana (Tuulikki Petä­jä­niemi)
14.00-15.15 Työryh­mät
15.15-15.50 Purku (minis­teri Risi­kon läsnä ollessa)
15.50-16.00 Yhteen­veto

Huom! Tilai­suu­teen mahtuu 50 ensim­mäi­seksi ilmoit­tau­tu­nutta. Kutsua saa levit­tää.

Ilmoit­tau­tu­mi­set

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content