Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sato­nen: Metsän kiin­teis­tö­ve­rolle ei, tila­koon kasvat­ta­mi­selle kyllä

Sato­nen: Metsän kiin­teis­tö­ve­rolle ei, tila­koon kasvat­ta­mi­selle kyllä

Julkaistu:

? Metsä­no­mis­tus­ra­ken­teen kehit­tä­mien sekä suku­pol­ven­vaih­dos­ten helpot­ta­mi­nen ovat keskei­siä seuraa­van halli­tus­kau­den haas­teita. Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kunta on halun­nut metsä­po­li­tii­kan ja vero­tuk­sen olevan kannus­ta­vaa. Tästä syystä niin suku­pol­ven­vaih­dos­ten huojen­nuk­sen kuin tilus­jär­jes­te­ly­jen­kin edis­tä­mistä tulee lähi­vuo­sina jatkaa, Sato­nen toteaa.

Tila­koon kehit­tä­mistä pohti­nut työryhmä on monessa asiassa pääty­nyt saman­kal­tai­seen loppu­tu­lok­seen kuin Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kunta.

? Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kunta ei usko kiin­teis­tö­ve­ron kannus­tin­vai­ku­tuk­seen, emmekä siksi kannata sitä. Työryhmä rapor­tissa koros­te­taan myös yhteis­met­siä. Aivan viimei­sen vuoden aikana on ollut hienoa huomata kiin­nos­tuk­sen yhteis­met­siin kasva­neen. Asiaa kannat­taa ehdot­to­masti edis­tää, Sato­nen päät­tää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content