Satonen: Metsän kiinteis­tö­ve­rolle ei, tilakoon kasvat­ta­mi­selle kyllä – kokoomus.fi
MENU
Satonen: Metsän kiinteis­tö­ve­rolle ei, tilakoon kasvat­ta­mi­selle kyllä

Satonen: Metsän kiinteis­tö­ve­rolle ei, tilakoon kasvat­ta­mi­selle kyllä

Julkaistu: 03.03.2011 Uncategorized

? Metsä­no­mis­tus­ra­kenteen kehit­tämien sekä sukupol­ven­vaih­dosten helpot­ta­minen ovat keskeisiä seuraavan halli­tus­kauden haasteita. Kokoo­muksen maaseu­tu­val­tuus­kunta on halunnut metsä­po­li­tiikan ja verotuksen olevan kannus­tavaa. Tästä syystä niin sukupol­ven­vaih­dosten huojen­nuksen kuin tilus­jär­jes­te­ly­jenkin edistä­mistä tulee lähivuosina jatkaa, Satonen toteaa.

Tilakoon kehit­tä­mistä pohtinut työryhmä on monessa asiassa päätynyt saman­kal­taiseen loppu­tu­lokseen kuin Kokoo­muksen maaseu­tu­val­tuus­kunta.

? Kokoo­muksen maaseu­tu­val­tuus­kunta ei usko kiinteis­tö­veron kannus­tin­vai­ku­tukseen, emmekä siksi kannata sitä. Työryhmä rapor­tissa koros­tetaan myös yhteis­metsiä. Aivan viimeisen vuoden aikana on ollut hienoa huomata kiinnos­tuksen yhteis­metsiin kasvaneen. Asiaa kannattaa ehdot­to­masti edistää, Satonen päättää.


Kokoomus.fi