Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sato­nen: Metsän kiin­teis­tö­ve­rolle ei, tila­koon kasvat­ta­mi­selle kyllä

Sato­nen: Metsän kiin­teis­tö­ve­rolle ei, tila­koon kasvat­ta­mi­selle kyllä

Julkaistu:

? Metsä­no­mis­tus­ra­ken­teen kehit­tä­mien sekä suku­pol­ven­vaih­dos­ten helpot­ta­mi­nen ovat keskei­siä seuraa­van halli­tus­kau­den haas­teita. Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kunta on halun­nut metsä­po­li­tii­kan ja vero­tuk­sen olevan kannus­ta­vaa. Tästä syystä niin suku­pol­ven­vaih­dos­ten huojen­nuk­sen kuin tilus­jär­jes­te­ly­jen­kin edis­tä­mistä tulee lähi­vuo­sina jatkaa, Sato­nen toteaa.

Tila­koon kehit­tä­mistä pohti­nut työryhmä on monessa asiassa pääty­nyt saman­kal­tai­seen loppu­tu­lok­seen kuin Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kunta.

? Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kunta ei usko kiin­teis­tö­ve­ron kannus­tin­vai­ku­tuk­seen, emmekä siksi kannata sitä. Työryhmä rapor­tissa koros­te­taan myös yhteis­met­siä. Aivan viimei­sen vuoden aikana on ollut hienoa huomata kiin­nos­tuk­sen yhteis­met­siin kasva­neen. Asiaa kannat­taa ehdot­to­masti edis­tää, Sato­nen päät­tää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content