Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sato­nen ja Mäkelä: Perus­oi­keu­det ovat koske­mat­to­mia

Sato­nen ja Mäkelä: Perus­oi­keu­det ovat koske­mat­to­mia

Julkaistu:

?Olemme syvästi huolis­samme yhteis­kun­nan koven­tu­neesta asen­neil­ma­pii­ristä, josta vain eräitä esimerk­kejä ovat nime­tön, aggres­sii­vi­nen netti­kir­joit­telu, uhkailu ja ennak­ko­luu­lo­jen liet­sonta?, Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­ta­jat Arto Sato­nen ja Outi Mäkelä sano­vat. Viime päivinä keskus­te­luun ovat nous­seet myös suomen­ruot­sa­lais­ten toimi­joi­den saamat vies­tit, joissa heitä ja heidän perhei­tään on uhattu.? Tuomit­semme nämä teot yksi­se­lit­tei­sesti?, he jatka­vat.

Mäkelä ja Sato­nen ovat huolis­saan yhteis­kun­tamme raken­teita ja perus­oi­keuk­sia murta­vista voimista, jotka pyrki­vät erot­ta­maan, repi­mään ja luomaan epäluu­loja. Ne ovat vieraita arvoja suoma­lai­selle yhteis­kun­nalle, joka on aina perus­tu­nut tois­ten perus­oi­keuk­sien varauk­set­to­maan kunnioit­ta­mi­seen. ?Me haluamme herät­tää kaikki suoma­lai­set pohti­maan: emme­hän ole valmiita hylkää­mään arvo­jamme, oikeus­val­tiota ja kalli­sar­voista perin­töämme??, Sato­nen ja Mäkelä perään­kuu­lut­ta­vat.

?Suvait­se­vai­suu­den ja moniar­voi­suu­den puolesta on puhut­tava entistä rohkeam­min. Suomen pitää jatkos­sa­kin olla maa, jossa kenen­kään ei tarvitse pelätä äidin­kie­lensä, ulko­nä­könsä tai mieli­pi­tei­densä takia. Ennen kaik­kea kyse on arvoista - jokaista ihmistä tulee kunnioit­taa ja arvos­taa yksi­lönä?, Mäkelä ja Sato­nen jatka­vat.

Heidän mukaansa suvait­se­vai­suus on ennen kaik­kea sitä, että tunnus­tamme tois­ten ihmis­ten yleis­maa­il­mal­li­set ihmi­soi­keu­det ja perus­va­pau­det. Vahva kansa­lai­syh­teis­kunta on kansan­val­tai­suu­den ja osal­li­suu­den turva.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content