Satonen ja Mäkelä: Perus­oi­keudet ovat koske­mat­tomia – kokoomus.fi
MENU
Satonen ja Mäkelä: Perus­oi­keudet ovat koske­mat­tomia

Satonen ja Mäkelä: Perus­oi­keudet ovat koske­mat­tomia

Julkaistu: 30.05.2013 Uncategorized

?Olemme syvästi huolis­samme yhteis­kunnan koven­tu­neesta asenneil­ma­pii­ristä, josta vain eräitä esimerkkejä ovat nimetön, aggres­sii­vinen netti­kir­joittelu, uhkailu ja ennak­ko­luu­lojen lietsonta?, Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­joh­tajat Arto Satonen ja Outi Mäkelä sanovat. Viime päivinä keskus­teluun ovat nousseet myös suomen­ruot­sa­laisten toimi­joiden saamat viestit, joissa heitä ja heidän perheitään on uhattu.? Tuomit­semme nämä teot yksise­lit­tei­sesti?, he jatkavat.

Mäkelä ja Satonen ovat huolissaan yhteis­kun­tamme raken­teita ja perus­oi­keuksia murta­vista voimista, jotka pyrkivät erottamaan, repimään ja luomaan epäluuloja. Ne ovat vieraita arvoja suoma­lai­selle yhteis­kun­nalle, joka on aina perus­tunut toisten perus­oi­keuksien varauk­set­tomaan kunnioit­ta­miseen. ?Me haluamme herättää kaikki suoma­laiset pohtimaan: emmehän ole valmiita hylkäämään arvojamme, oikeus­val­tiota ja kalli­sar­voista perin­töämme??, Satonen ja Mäkelä perään­kuu­lut­tavat.

?Suvait­se­vai­suuden ja moniar­voi­suuden puolesta on puhuttava entistä rohkeammin. Suomen pitää jatkos­sakin olla maa, jossa kenenkään ei tarvitse pelätä äidin­kie­lensä, ulkonä­könsä tai mieli­pi­tei­densä takia. Ennen kaikkea kyse on arvoista - jokaista ihmistä tulee kunnioittaa ja arvostaa yksilönä?, Mäkelä ja Satonen jatkavat.

Heidän mukaansa suvait­se­vaisuus on ennen kaikkea sitä, että tunnus­tamme toisten ihmisten yleis­maa­il­mal­liset ihmisoi­keudet ja perus­va­paudet. Vahva kansa­lai­syh­teis­kunta on kansan­val­tai­suuden ja osalli­suuden turva.


Kokoomus.fi