Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sarva­maa: Maito­raha tulee, jos sille on tarve!

Sarva­maa: Maito­raha tulee, jos sille on tarve!

Julkaistu:

EU:n maata­lous­ko­mis­saari Phil Hogan ilmoitti tiis­taina, että unioni tukee Venä­jän vasta­pa­kot­teista kärsi­neitä Viron, Latvian ja Liet­tuan maidon­tuot­ta­jia. Suomi ei tois­tai­seksi ollut listalla.

- Ei Suomea ole jätetty, sanoo kokoo­muk­sen euro­par­la­men­taa­rikko, budjet­ti­va­lio­kun­nan vara­pu­heen­joh­taja Petri Sarva­maa video­haas­tat­te­lussa.

Sarva­maa muis­tut­taa, että Suomi ja Baltian maat yhdessä parla­men­tin maata­lous­va­lio­kun­nan kanssa saivat aikaan poliit­ti­sen paineen, jonka seurauk­sena komis­sio löysi maidon­tuot­ta­jille tarvit­ta­vat tuki­ra­hat.

- Suomelle tehdään maksu­pa­ketti heti kun tuot­ta­ja­hin­ta­ti­las­tot näyt­tä­vät, että hinta on tarpeeksi pudon­nut. Itse uskon, että kun rauhassa odote­taan vielä joulu­kuun luvut, niin sitten katso­taan mitä joulu­pu­kin kontissa on, hän toteaa opti­mis­ti­sesti.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content