Kokoomus.fi
Sarvamaa: Maitoraha tulee, jos sille on tarve!

Sarvamaa: Maitoraha tulee, jos sille on tarve!

Julkaistu: 19.11.14 Uutiset

EU:n maata­lous­ko­mis­saari Phil Hogan ilmoitti tiistaina, että unioni tukee Venäjän vasta­pa­kot­teista kärsi­neitä Viron, Latvian ja Liettuan maidon­tuot­tajia. Suomi ei toistai­seksi ollut listalla.

- Ei Suomea ole jätetty, sanoo kokoo­muksen europar­la­men­taa­rikko, budjet­ti­va­lio­kunnan varapu­heen­johtaja Petri Sarvamaa video­haas­tat­te­lussa.

Sarvamaa muistuttaa, että Suomi ja Baltian maat yhdessä parla­mentin maata­lous­va­lio­kunnan kanssa saivat aikaan poliit­tisen paineen, jonka seurauksena komissio löysi maidon­tuot­ta­jille tarvit­tavat tukirahat.

- Suomelle tehdään maksu­pa­ketti heti kun tuotta­ja­hin­ta­ti­lastot näyttävät, että hinta on tarpeeksi pudonnut. Itse uskon, että kun rauhassa odotetaan vielä joulukuun luvut, niin sitten katsotaan mitä joulu­pukin kontissa on, hän toteaa optimis­ti­sesti.


Kokoomus.fi