Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sanni Grahn-Laaso­sesta ympä­ris­tö­mi­nis­teri

Sanni Grahn-Laaso­sesta ympä­ris­tö­mi­nis­teri

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Sanni-Grahn Laaso­nen nousee Alexan­der Stub­bin halli­tuk­sen ympä­ris­tö­mi­nis­te­riksi. Grahn-Laaso­nen, 31, on ensim­mäi­sen kauden kansan­edus­taja Hämeen vaali­pii­ristä.

?Ympä­ris­tö­mi­nis­te­rin tehtävä on tärkeä Suomelle ja koko maan tule­vai­suu­delle. Olen iloi­nen, että salkku tuli pitkästä aikaa juuri Kokoo­muk­selle. Sanni on osaava polii­tikko, joka pystyy nyt tart­tu­maan vaali­kau­den lopulla tärkei­siin ympä­ris­tö­tee­moi­hin kuten lupa­me­net­te­lyi­den selkeyt­tä­mi­seen ja EU:n 2030 ener­gia- ja ilmas­to­ta­voit­tei­siin. Sanni on myös todel­li­nen tiimi­pe­laaja ja arvos­tan sitä kovasti. Olen tehnyt Sannin kanssa töitä pitkään ja olen varma, että hän on tärkeä osa tule­vai­suu­den­kin kokoo­mus­jouk­kuetta?, puheen­joh­taja Alexan­der Stubb toteaa.

?Olen uudesta tehtä­västä innois­sani, ja samaan aikaan suhtau­dun siihen suurella nöyryy­dellä ja vaka­vuu­della. Ympä­ris­tö­mi­nis­te­rin salkku on erityi­sen tärkeä, koska siinä kyse on tule­vien suku­pol­vien asiasta. Ympä­ris­tön­suo­jelu ja vastuul­li­nen, tule­vista suku­pol­vista huolta kantava ener­gia- ja ilmas­to­po­li­tiikka ovat minulle ja Kokoo­muk­selle isoja asioita?, Grahn-Laaso­nen sanoo.

Tasa­val­lan presi­dentti nimit­tää uuden minis­te­rin virkaansa perjan­taina.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content