Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sanni Grahn-Laaso­sesta ympä­ris­tö­mi­nis­teri

Sanni Grahn-Laaso­sesta ympä­ris­tö­mi­nis­teri

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Sanni-Grahn Laaso­nen nousee Alexan­der Stub­bin halli­tuk­sen ympä­ris­tö­mi­nis­te­riksi. Grahn-Laaso­nen, 31, on ensim­mäi­sen kauden kansan­edus­taja Hämeen vaali­pii­ristä.

?Ympä­ris­tö­mi­nis­te­rin tehtävä on tärkeä Suomelle ja koko maan tule­vai­suu­delle. Olen iloi­nen, että salkku tuli pitkästä aikaa juuri Kokoo­muk­selle. Sanni on osaava polii­tikko, joka pystyy nyt tart­tu­maan vaali­kau­den lopulla tärkei­siin ympä­ris­tö­tee­moi­hin kuten lupa­me­net­te­lyi­den selkeyt­tä­mi­seen ja EU:n 2030 ener­gia- ja ilmas­to­ta­voit­tei­siin. Sanni on myös todel­li­nen tiimi­pe­laaja ja arvos­tan sitä kovasti. Olen tehnyt Sannin kanssa töitä pitkään ja olen varma, että hän on tärkeä osa tule­vai­suu­den­kin kokoo­mus­jouk­kuetta?, puheen­joh­taja Alexan­der Stubb toteaa.

?Olen uudesta tehtä­västä innois­sani, ja samaan aikaan suhtau­dun siihen suurella nöyryy­dellä ja vaka­vuu­della. Ympä­ris­tö­mi­nis­te­rin salkku on erityi­sen tärkeä, koska siinä kyse on tule­vien suku­pol­vien asiasta. Ympä­ris­tön­suo­jelu ja vastuul­li­nen, tule­vista suku­pol­vista huolta kantava ener­gia- ja ilmas­to­po­li­tiikka ovat minulle ja Kokoo­muk­selle isoja asioita?, Grahn-Laaso­nen sanoo.

Tasa­val­lan presi­dentti nimit­tää uuden minis­te­rin virkaansa perjan­taina.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content