Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sankelo: Kokoo­mus haki ratkai­sun vilje­li­jöille

Sankelo: Kokoo­mus haki ratkai­sun vilje­li­jöille

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Janne Sankelo pitää hyvinä maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­teri Petteri Orpon johdolla vilje­li­jä­tu­kien maksa­tusai­ka­tau­lui­hin Seinä­joella tehtyjä muutok­sia.

- Kiitos minis­teri Orpolle, että hän on pitä­nyt suoma­lai­sen vilje­li­jän puolta. Nyt halli­tuk­sen esit­tämä lisä­ra­hoi­tus Maaseu­tu­vi­ras­tolle ja Ely-keskus­ten valvon­toi­hin antaa mahdol­li­suu­den tehdä tarken­nuk­sia reip­paalla kädellä. Siten vuodelle 2016 jää maksa­tuk­sia enää noin 200 miljoo­naa euroa. Nyt neuvo­teltu malli ei eroa merkit­tä­vässä määrin aikai­sem­pien vuosien maksa­tusai­ka­tau­luista.

Suorien tukien ensim­mäi­sen erän suuruutta joulu­kuussa 2015 noste­taan ja EU:n lypsy­leh­mä­palk­kion ja nauta­palk­kio aikais­tuu myös vuodelle 2015. Kansal­li­set pelto­tuet voidaan maksaa joulu­kuussa 2015, jos asia saadaan kansal­li­seen lain­sää­dän­töön nopeu­te­tulla aika­tau­lulla.

- Merkit­tä­vää on, että luon­non­hait­ta­kor­vauk­sen ennakko aikais­tuu loka­kuulle. Tällä mallilla maati­loille saadaan tuloa jo aikai­sem­min syksyllä. Tämä paran­taa tilo­jen maksu­val­miutta, Sankelo toteaa.

Seinä­joen neuvot­te­luissa mukana olleen Sanke­lon mukaan Kokoo­mus on sitou­tu­nut ajamaan esite­tyt muutok­set maaliin.

- Ei enää selvi­tyk­siä ja työryh­miä. Kokoo­mus haki vilje­li­jöille hyvän ratkai­sun. Oppo­si­tiolla ei ole mitään syytä tätä ratkai­sua kysee­na­lais­taa. Vilje­li­jät olivat Seinä­joella tulok­seen tyyty­väi­siä ja tietysti olisi hyvä, että myös oppo­si­tio tukisi tätä synty­nyttä ratkai­sua.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content