Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sankelo: Kokoo­mus haki ratkai­sun vilje­li­jöille

Sankelo: Kokoo­mus haki ratkai­sun vilje­li­jöille

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Janne Sankelo pitää hyvinä maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­teri Petteri Orpon johdolla vilje­li­jä­tu­kien maksa­tusai­ka­tau­lui­hin Seinä­joella tehtyjä muutok­sia.

- Kiitos minis­teri Orpolle, että hän on pitä­nyt suoma­lai­sen vilje­li­jän puolta. Nyt halli­tuk­sen esit­tämä lisä­ra­hoi­tus Maaseu­tu­vi­ras­tolle ja Ely-keskus­ten valvon­toi­hin antaa mahdol­li­suu­den tehdä tarken­nuk­sia reip­paalla kädellä. Siten vuodelle 2016 jää maksa­tuk­sia enää noin 200 miljoo­naa euroa. Nyt neuvo­teltu malli ei eroa merkit­tä­vässä määrin aikai­sem­pien vuosien maksa­tusai­ka­tau­luista.

Suorien tukien ensim­mäi­sen erän suuruutta joulu­kuussa 2015 noste­taan ja EU:n lypsy­leh­mä­palk­kion ja nauta­palk­kio aikais­tuu myös vuodelle 2015. Kansal­li­set pelto­tuet voidaan maksaa joulu­kuussa 2015, jos asia saadaan kansal­li­seen lain­sää­dän­töön nopeu­te­tulla aika­tau­lulla.

- Merkit­tä­vää on, että luon­non­hait­ta­kor­vauk­sen ennakko aikais­tuu loka­kuulle. Tällä mallilla maati­loille saadaan tuloa jo aikai­sem­min syksyllä. Tämä paran­taa tilo­jen maksu­val­miutta, Sankelo toteaa.

Seinä­joen neuvot­te­luissa mukana olleen Sanke­lon mukaan Kokoo­mus on sitou­tu­nut ajamaan esite­tyt muutok­set maaliin.

- Ei enää selvi­tyk­siä ja työryh­miä. Kokoo­mus haki vilje­li­jöille hyvän ratkai­sun. Oppo­si­tiolla ei ole mitään syytä tätä ratkai­sua kysee­na­lais­taa. Vilje­li­jät olivat Seinä­joella tulok­seen tyyty­väi­siä ja tietysti olisi hyvä, että myös oppo­si­tio tukisi tätä synty­nyttä ratkai­sua.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content