Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Ruot­sin päämi­nis­teri Rein­feldt Suomeen

Ruot­sin päämi­nis­teri Rein­feldt Suomeen

Julkaistu:

Aamu­päi­vällä Rein­feldt ja Katai­nen tapaa­vat työn­te­ki­jöi­den työky­kyyn panos­ta­neita suoma­lai­sia ja ruot­sa­lai­sia yrityk­siä Aalto-yliopis­ton Design Facto­ryssä. Lounaalla Rein­feldt ja Katai­nen keskus­te­le­vat ajan­koh­tai­sista aiheista päätoi­mit­ta­jien kanssa. Ilta­päi­vällä Rein­feldt vierai­lee Kokoo­muk­sen vaali­mö­killä Helsin­gin Kolmen Sepän aukiolla.

? Ruotsi ja Suomi ovat selvin­neet lamasta useim­pia muita EU-maita parem­min. Jatkossa molem­pien maiden on löydet­tävä keinot turvata hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tansa, vaikka väestö ikään­tyy nopeasti. Työn­te­ki­jöi­den työkyky ja hyvin­vointi nouse­vat entis­tä­kin tärkeäm­pään asemaan, Katai­nen sanoo.

 

Klo 14.00-14.20 Rein­feldt ja Katai­nen ovat äänes­tä­jien tavat­ta­vissa Kokoo­muk­sen vaali­mö­killä Helsin­gin Kolmen Sepän aukiolla. Terve­tu­loa!

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

Skip to content