Ruotsin päämi­nisteri Reinfeldt Suomeen – kokoomus.fi
MENU
Ruotsin päämi­nisteri Reinfeldt Suomeen

Ruotsin päämi­nisteri Reinfeldt Suomeen

Julkaistu: 06.04.2011 Uncategorized

Aamupäi­vällä Reinfeldt ja Katainen tapaavat työnte­ki­jöiden työkykyyn panos­ta­neita suoma­laisia ja ruotsa­laisia yrityksiä Aalto-yliopiston Design Facto­ryssä. Lounaalla Reinfeldt ja Katainen keskus­te­levat ajankoh­tai­sista aiheista päätoi­mit­tajien kanssa. Iltapäi­vällä Reinfeldt vierailee Kokoo­muksen vaali­mö­killä Helsingin Kolmen Sepän aukiolla.

? Ruotsi ja Suomi ovat selvinneet lamasta useimpia muita EU-maita paremmin. Jatkossa molempien maiden on löydettävä keinot turvata hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tansa, vaikka väestö ikääntyy nopeasti. Työnte­ki­jöiden työkyky ja hyvin­vointi nousevat entis­täkin tärkeämpään asemaan, Katainen sanoo.

 

Klo 14.00-14.20 Reinfeldt ja Katainen ovat äänes­täjien tavat­ta­vissa Kokoo­muksen vaali­mö­killä Helsingin Kolmen Sepän aukiolla. Terve­tuloa!


Kokoomus.fi