• FI
 • SV
 • MENU
  Ruot­sin päämi­nis­teri Rein­feldt Suomeen

  Ruot­sin päämi­nis­teri Rein­feldt Suomeen

  Julkaistu: 06.04.2011 Uncategorized

  Aamu­päi­vällä Rein­feldt ja Katai­nen tapaa­vat työn­te­ki­jöi­den työky­kyyn panos­ta­neita suoma­lai­sia ja ruot­sa­lai­sia yrityk­siä Aalto-yliopis­ton Design Facto­ryssä. Lounaalla Rein­feldt ja Katai­nen keskus­te­le­vat ajan­koh­tai­sista aiheista päätoi­mit­ta­jien kanssa. Ilta­päi­vällä Rein­feldt vierai­lee Kokoo­muk­sen vaali­mö­killä Helsin­gin Kolmen Sepän aukiolla.

  ? Ruotsi ja Suomi ovat selvin­neet lamasta useim­pia muita EU-maita parem­min. Jatkossa molem­pien maiden on löydet­tävä keinot turvata hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tansa, vaikka väestö ikään­tyy nopeasti. Työn­te­ki­jöi­den työkyky ja hyvin­vointi nouse­vat entis­tä­kin tärkeäm­pään asemaan, Katai­nen sanoo.

   

  Klo 14.00-14.20 Rein­feldt ja Katai­nen ovat äänes­tä­jien tavat­ta­vissa Kokoo­muk­sen vaali­mö­killä Helsin­gin Kolmen Sepän aukiolla. Terve­tu­loa!