Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Ruot­sin päämi­nis­teri Rein­feldt Suomeen

Ruot­sin päämi­nis­teri Rein­feldt Suomeen

Julkaistu:

Aamu­päi­vällä Rein­feldt ja Katai­nen tapaa­vat työn­te­ki­jöi­den työky­kyyn panos­ta­neita suoma­lai­sia ja ruot­sa­lai­sia yrityk­siä Aalto-yliopis­ton Design Facto­ryssä. Lounaalla Rein­feldt ja Katai­nen keskus­te­le­vat ajan­koh­tai­sista aiheista päätoi­mit­ta­jien kanssa. Ilta­päi­vällä Rein­feldt vierai­lee Kokoo­muk­sen vaali­mö­killä Helsin­gin Kolmen Sepän aukiolla.

? Ruotsi ja Suomi ovat selvin­neet lamasta useim­pia muita EU-maita parem­min. Jatkossa molem­pien maiden on löydet­tävä keinot turvata hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tansa, vaikka väestö ikään­tyy nopeasti. Työn­te­ki­jöi­den työkyky ja hyvin­vointi nouse­vat entis­tä­kin tärkeäm­pään asemaan, Katai­nen sanoo.

 

Klo 14.00-14.20 Rein­feldt ja Katai­nen ovat äänes­tä­jien tavat­ta­vissa Kokoo­muk­sen vaali­mö­killä Helsin­gin Kolmen Sepän aukiolla. Terve­tu­loa!

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content