Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Ravi vaatii työpaik­koja tuovaa vero­uu­dis­tusta

Ravi vaatii työpaik­koja tuovaa vero­uu­dis­tusta

Julkaistu:

- Vero­uu­dis­tuk­sen lähtö­koh­tana on oltava työl­li­syy­den ja kasvun tuke­mi­nen. Kun näemme, että kansan­ta­lou­den kakku on liian pieni, niin sen jaka­mi­nen uudella tavalla ei auta. On leivot­tava isompi kakku, josta riit­tää jokai­selle, Ravi sanoo.

Kokoo­muk­sen vero­malli kiris­täisi vero­tusta miljar­dilla eurolla. Vero­uu­dis­tus kiris­täisi kulut­ta­mi­sen vero­tusta ja keven­täisi työn ja työl­lis­tä­mi­sen vero­tusta. Työl­li­syy­den kasvu toisi Kokoo­muk­sen arvion mukaan noin miljar­din euron lisä­tu­lot.

-Kokoo­muk­sen työl­lis­tävä vero­malli lähtee siitä, että työn teke­mi­sen ja vastaa­not­ta­mi­sen pitää olla aina kannat­ta­vaa. Jokai­nen suoma­lai­nen, joka pääsee päivä­ra­halta töihin, tukee talous­kas­vua ja keven­tää hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den kustan­nuk­sia. Näin sääs­tyy rahaa muuhun­kin, Ravi toteaa.

Ravi vaatii, että mikäli varaa ansio­tu­lo­ve­ron keven­tä­mi­seen on, myös eläke­läis­ten vero­tusta keven­ne­tään vastaa­vasti.

Ravi arvioi, että sitou­tu­mi­nen ansio­tu­lo­ve­ron keven­tä­mi­seen vähen­täisi myös painetta palk­ka­kil­pai­luun.

- Työmark­ki­na­kier­rok­sella on oras­ta­via palk­ka­kil­pai­lun merk­kejä. Palkan­saa­jat ovat oikeu­te­tusti huolis­saan inflaa­tion kiih­ty­mi­sestä. Työn vero­tuk­sen keven­tä­mi­nen on Kokoo­muk­sen mielestä perus­tel­tua myös perhei­den osto­voi­man turvaa­mi­sen kannalta, Ravi summaa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content