Ravi: Perheiden ja kuntien selviä­minen etusi­jalle – kokoomus.fi
MENU
Ravi: Perheiden ja kuntien selviä­minen etusi­jalle

Ravi: Perheiden ja kuntien selviä­minen etusi­jalle

Julkaistu: 30.01.2009 Uncategorized

Ravi pitää erinomaisena halli­tuksen päätöstä lapsi­lisien ja kotihoidon tuen sitomi­sesta indeksiin. Ravi pitää myös takuu­eläkkeen käyttöö­not­ta­mista terve­tul­leena uudis­tuksena. Se tulee käytän­nössä paran­tamaan noin 120 000 eläkkeen­saajan asemaa.

“Kokoo­muk­selle lapsi­lisien indeksiin sitominen oli keskeinen vaali­ta­voite. Olenkin erittäin tyyty­väinen, että tämä tärkeä hanke on nyt saatu liikkeelle”, Ravi toteaa.

Myös työnan­tajien Kela-maksun poisto saa Ravilta kiitosta. “Maksun poisto työnan­ta­jilta alentaa palkan sivukuluja ja kannustaa työllis­tämään niin tässä suhdan­ne­ti­lan­teessa kuin talouden kääntyessä nousuun”, Ravi toteaa.

“Olen tyyty­väinen päätökseen ulottaa maksun poisto myös kunta­työ­nan­tajiin”, Ravi tähdentää. “Tämän­het­kisten ennus­teiden mukaan kunta­talous niiaa tänä ja ensi vuonna verotu­lojen alene­misen vuoksi. Kela-maksun poisto tarkoittaa kunnille n. 250 miljoonan euron säästöä vuosi­ta­solla. Tämä on merkittävä kädeno­jennus valtion puolelta”, toteaa Ravi.

Ravi ihmet­telee Kela-maksun poiston yhtey­dessä noussutta huolta perus­turvan tasosta. “Kun Kela-maksu poistuu, on itsestään selvää, että vaje katetaan muulla tavoin. Puheet siitä, että perus­turva tämän uudis­tuksen takia heikkenisi, ovat tuulesta temmattuja”, Ravi toteaa. “Vajeen katta­minen valmis­tellaan huolel­li­sesti ja päätöksiä voidaan odottaa kehys­riihen yhtey­dessä maalis­kuussa”, sanoo Ravi.

Lisätietoja: Pekka Ravi, puh. 050 512 1970, pekka.ravi@eduskunta.fi


Kuvat


Kokoomus.fi