Kokoomus.fi
Rauhal­lista joulua ja menes­tyk­se­kästä uutta vuotta 2015

Rauhal­lista joulua ja menes­tyk­se­kästä uutta vuotta 2015

Julkaistu: 19.12.14 Uutiset

Kokoomus on lahjoit­tanut joulu­kort­ti­rahat tänä vuonna kotimaan lapsi­per­heiden autta­miseen.

Pelas­takaa Lapset ry tekee arvokasta työtä kantaen huolta kotimaan lapsi­per­heiden tilan­teesta ja jaksa­mi­sesta. Pienillä teoilla on perheen jaksa­misen kannalta suuri merkitys.

Kansal­linen Kokoomus toivottaa rauhal­lista joulun­aikaa ja kaikkea hyvää uudelle vuodelle.

Puolue­toi­mis­tomme on pääsään­töi­sesti suljettuna 7.1.2015 saakka

Lähet­täessäsi Kokoo­mukseen sähkö­postia on hyvä huomioida, että viestin vastaa­nottava henkilö on toden­nä­köi­sesti lomalla, joten vastauksen saaminen voi viedä aikaa. Myös palau­te­lo­makkeen välityk­sellä tulevissa vastauk­sissa ja info(at)kokoomus.fi -osoit­teeseen lähetet­tyihin viesteihin vastaa­mi­sessa saattaa esiintyä loma-aikana pitkiäkin viiveitä.


Kokoomus.fi