Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Rauhal­lista joulua ja menes­tyk­se­kästä uutta vuotta 2015

Rauhal­lista joulua ja menes­tyk­se­kästä uutta vuotta 2015

Julkaistu:

Kokoo­mus on lahjoit­ta­nut joulu­kort­ti­ra­hat tänä vuonna koti­maan lapsi­per­hei­den autta­mi­seen.

Pelas­ta­kaa Lapset ry tekee arvo­kasta työtä kantaen huolta koti­maan lapsi­per­hei­den tilan­teesta ja jaksa­mi­sesta. Pienillä teoilla on perheen jaksa­mi­sen kannalta suuri merki­tys.

Kansal­li­nen Kokoo­mus toivot­taa rauhal­lista joulun­ai­kaa ja kaik­kea hyvää uudelle vuodelle.

Puolue­toi­mis­tomme on pääsään­töi­sesti suljet­tuna 7.1.2015 saakka

Lähet­täes­säsi Kokoo­muk­seen sähkö­pos­tia on hyvä huomioida, että vies­tin vastaa­not­tava henkilö on toden­nä­köi­sesti lomalla, joten vastauk­sen saami­nen voi viedä aikaa. Myös palau­te­lo­mak­keen väli­tyk­sellä tule­vissa vastauk­sissa ja info(at)kokoomus.fi -osoit­tee­seen lähe­tet­tyi­hin vies­tei­hin vastaa­mi­sessa saat­taa esiin­tyä loma-aikana pitkiä­kin viiveitä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

Skip to content