Räty: Vihreät kuppaisi helsin­ki­läisten rahat maakuntiin – kokoomus.fi
MENU
Räty: Vihreät kuppaisi helsin­ki­läisten rahat maakuntiin

Räty: Vihreät kuppaisi helsin­ki­läisten rahat maakuntiin

Julkaistu: 02.03.2011 Uncategorized

? Vihreät haluavat rangaista pääkau­pun­ki­seudun asukkaita ruuhka­mak­suilla ja vieläpä pumpata tuotot maakuntiin. Missä vaiheessa pääkau­pun­ki­seudun asukkaat saavat tarpeekseen, Kokoo­muksen Helsingin valtuus­to­ryhmän puheen­johtaja Räty kysyy.

Ruuhka­maksut iskisivät pahimmin Helsingin keskustan pieny­rit­täjiin, joiden asiakas­virrat ohjau­tui­sivat kehäteiden varrelle raken­net­tuihin ostos­kes­kuksiin.

Helsingin keskustaan on raken­nettu merkit­tä­västi lisää maana­laista pysäköin­ti­tilaa ja uusia hankkeita käynnis­tetään säännöl­li­sesti. Vihreät on myös sitkeästi vastus­tanut keskus­ta­tun­nelia, joka helpot­taisi Helsin­gin­niemen ruuhkia siirtä­mällä länsi-itäsuunnan läpikul­ku­lii­kenteen suurelta osin maan alle. Lisäksi tunneli vähen­täisi päästöjä ja mahdol­lis­taisi liiken­ne­määrien laskiessa myös joidenkin keskus­ta­ka­tujen muutta­misen kävely- ja joukko­lii­ken­ne­ka­duiksi.

Vielä ihmeel­li­sem­mäksi Vihreiden kannan tekee se, että puolueen puheen­johtaja ja varapu­heen­johtaja ovat myös Helsingin kaupun­gin­val­tuuston jäseniä.

? Miten Sinnemäki ja Puoskari aikovat selittää tämän helsin­ki­läi­sille? Kokoo­muksen mielestä helsin­ki­läisten veron­mak­sajien kukkaroa ei saa käyttää kotimaisena raide­ra­hastona, Räty painottaa.


Kokoomus.fi