Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Räty: Vihreät kuppaisi helsin­ki­läis­ten rahat maakun­tiin

Räty: Vihreät kuppaisi helsin­ki­läis­ten rahat maakun­tiin

Julkaistu:

? Vihreät halua­vat rangaista pääkau­pun­ki­seu­dun asuk­kaita ruuh­ka­mak­suilla ja vieläpä pumpata tuotot maakun­tiin. Missä vaiheessa pääkau­pun­ki­seu­dun asuk­kaat saavat tarpeek­seen, Kokoo­muk­sen Helsin­gin valtuus­to­ryh­män puheen­joh­taja Räty kysyy.

Ruuh­ka­mak­sut iski­si­vät pahim­min Helsin­gin keskus­tan pieny­rit­tä­jiin, joiden asia­kas­vir­rat ohjau­tui­si­vat kehä­tei­den varrelle raken­net­tui­hin ostos­kes­kuk­siin.

Helsin­gin keskus­taan on raken­nettu merkit­tä­västi lisää maana­laista pysä­köin­ti­ti­laa ja uusia hank­keita käyn­nis­te­tään sään­nöl­li­sesti. Vihreät on myös sitkeästi vastus­ta­nut keskus­ta­tun­ne­lia, joka helpot­taisi Helsin­gin­nie­men ruuh­kia siir­tä­mällä länsi-itäsuun­nan läpi­kul­ku­lii­ken­teen suurelta osin maan alle. Lisäksi tunneli vähen­täisi pääs­töjä ja mahdol­lis­taisi liiken­ne­mää­rien laskiessa myös joiden­kin keskus­ta­ka­tu­jen muut­ta­mi­sen kävely- ja jouk­ko­lii­ken­ne­ka­duiksi.

Vielä ihmeel­li­sem­mäksi Vihrei­den kannan tekee se, että puolu­een puheen­joh­taja ja vara­pu­heen­joh­taja ovat myös Helsin­gin kaupun­gin­val­tuus­ton jäse­niä.

? Miten Sinne­mäki ja Puos­kari aiko­vat selit­tää tämän helsin­ki­läi­sille? Kokoo­muk­sen mielestä helsin­ki­läis­ten veron­mak­sa­jien kukka­roa ei saa käyt­tää koti­mai­sena raide­ra­has­tona, Räty painot­taa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content