Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Räty: Vihreät kuppaisi helsin­ki­läis­ten rahat maakun­tiin

Räty: Vihreät kuppaisi helsin­ki­läis­ten rahat maakun­tiin

Julkaistu:

? Vihreät halua­vat rangaista pääkau­pun­ki­seu­dun asuk­kaita ruuh­ka­mak­suilla ja vieläpä pumpata tuotot maakun­tiin. Missä vaiheessa pääkau­pun­ki­seu­dun asuk­kaat saavat tarpeek­seen, Kokoo­muk­sen Helsin­gin valtuus­to­ryh­män puheen­joh­taja Räty kysyy.

Ruuh­ka­mak­sut iski­si­vät pahim­min Helsin­gin keskus­tan pieny­rit­tä­jiin, joiden asia­kas­vir­rat ohjau­tui­si­vat kehä­tei­den varrelle raken­net­tui­hin ostos­kes­kuk­siin.

Helsin­gin keskus­taan on raken­nettu merkit­tä­västi lisää maana­laista pysä­köin­ti­ti­laa ja uusia hank­keita käyn­nis­te­tään sään­nöl­li­sesti. Vihreät on myös sitkeästi vastus­ta­nut keskus­ta­tun­ne­lia, joka helpot­taisi Helsin­gin­nie­men ruuh­kia siir­tä­mällä länsi-itäsuun­nan läpi­kul­ku­lii­ken­teen suurelta osin maan alle. Lisäksi tunneli vähen­täisi pääs­töjä ja mahdol­lis­taisi liiken­ne­mää­rien laskiessa myös joiden­kin keskus­ta­ka­tu­jen muut­ta­mi­sen kävely- ja jouk­ko­lii­ken­ne­ka­duiksi.

Vielä ihmeel­li­sem­mäksi Vihrei­den kannan tekee se, että puolu­een puheen­joh­taja ja vara­pu­heen­joh­taja ovat myös Helsin­gin kaupun­gin­val­tuus­ton jäse­niä.

? Miten Sinne­mäki ja Puos­kari aiko­vat selit­tää tämän helsin­ki­läi­sille? Kokoo­muk­sen mielestä helsin­ki­läis­ten veron­mak­sa­jien kukka­roa ei saa käyt­tää koti­mai­sena raide­ra­has­tona, Räty painot­taa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content