Tulevaisuus­asiakirja

Puoluehallitus hyväksyi 5.4. esityksensä tulevaisuusasiakirjaksi Lahden puoluekokoukseen. Puoluekokous käsittelee ja hyväksyy asiakirjan 13.?15. kesäkuuta. Alta voita ladata puoluehallituksen hyväksymän asiakirjan sekä lukea puheenjohtajaehdokkaiden lausunnot siihen liittyen.

Tulevaisuusasiakirja, PDF

Risikko Paula

Suomi ja maailma 2020-luvulla ? ?Maharotoonta ei ookkaan.?

Kun tulevaisuudesta puhutaan, esiin maalataan uhkakuvia, ongelmia. Niitä nykyisessä maailmantilanteessa riittää. Silti: tärkeää on säilyttää tulevaisuudenusko, optimismi, luottamus. Jokainen tietää omasta elämästään, että joskus on ollut seinä pystyssä, mutta läpi on siitäkin tultu. Myös Suomi on kokenut paljon, kaikesta on selvitty ja samalla on keksitty ja aherrettu, luotu ihmeitä, joiden keskellä nykyihminen elää. Miksi meidän sukupolvemme ei pystyisi samaan?

Kokoomuksen parhaita piirteitä on tekemisen asenne: se että nähdään mahdollisuudet, kääritään hihat ja jos tulevaisuudennäkymä ei miellytä, pannaan se paremmaksi. Tulevaa kohti mennään kaunistelematta ja kauhistelematta ? toimeen tarttuen.

Arvoista

Kokoomuksella on myös arvot, jotka kestävät myllerrysten läpi. Minulle tärkeitä arvoja ovat luotettavuus ja rehellisyys, vastuunkanto ja välittäminen sekä yhteistyöhakuisuus ja positiivisuus. Kun arvot ovat kunnossa, silloin rakennetaan pysyvää ja priimaa.

Arvokeskustelua pitää käydä koko ajan. Meidän on oltava hereillä. Millaisen tulevaisuuden haluamme?

Eräs potilas sanoi minulle joskus sairaalassa: täällä pitää olla terve, jotta voi olla sairas! Rakentuuko tulevaisuusnäkymme siihen, että vain terveet, kauniit, nuoret, vahvat ja hyvin toimeentulevat selviävät? Ei, vaan sen pitää rakentua ihmisiin, jotka luottavat itseensä ja joihin luotetaan.

Elämä ei ole pelkkää menestystä vaan myös menetystä, monesti kaikki on pienestä kiinni, kuten yhdestä kirjaimesta.

Itsekkyys ja kovuus eivät saa päästä vallalle. Kukaan ei ole yksin mitään – sanonta pitää sisällään viisauden: myös tulevaisuudessa tarvitsemme toisiamme ja tämän maan sivistys mitataan sillä, välitämmekö toisistamme. Sivistys mitataan erityisesti silloin, kun ihminen tarvitsee toista ihmistä. Jokainen tarvitsee joskus.

Tavoitteista

Tulevaisuuteen ei pidä ajelehtia. Elämää ei voi suunnitella, mutta silti ei voi myöskään jättää suunnittelematta, koska silloin on kuin vene ilman kipparia.
Minun Kokoomukseni päivittäisi suunnitelmansa kerran vuodessa – jäsenten kanssa, mutta muitakin ihmisiä kuuntelemalla.

Haluan oman puolueeni määrittävän vuosittain kolme tavoitetta, jotka koemme tärkeimmiksi. Tavoitteiden toteutumista voisivat kaikki suomalaiset arvioida vuoden päättyessä. Saisimme työtodistuksen toimistamme.

Haluan palauttaa ihmisten uskon politiikkaan. Ihmisillä on ymmärrystä ja he ovat valmiita muutoksiin, kunhan ne heille avoimesti kerrotaan ja kun heillä on mahdollisuus osallistua, tulla kuulluiksi.

Perinteinen demokratiamme on valintojen edessä. Vaaleista toiseen laskeva äänestysvilkkaus haastaa puolueet. Äänestyslipun oheen ovat nousseet uudet kansalaisdemokratian muodot: kansalaisaloitteet, kunnalliset demokratiakokeilut. Kokoomuksen on huolehdittava, että Suomessa niidenkin ääni kuuluu, jotka haluavat turvautua edustukselliseen demokratiaan eivätkä lähde kaduille tai kansalaistoimintaan.

Rohkeasti eteenpäin

Pärjätäksemme meidän on tehtävä reippaita rakenteellisia uudistuksia ? yhdet sotet ei riitä, miksi emme perkaa koko hallintoamme. Tulevaisuus-asiakirjassa puhutaan aika vähän Suomen sisäisistä asioista. Vanhat ja jähmeät rakenteet pitäisi saada liikkeeseen ja muutokseen. Oman yhteiskuntamme avoimuuden kehittäminen on se oikea tie.

Uusia työpaikkoja luodaan eniten pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Yrittäjä tietää mitä voisimme tehdä yrittämisen lisäämiseksi ja uusien työpaikkojen luomiseksi. Tarvitaan joustavia ja yksilöllisiä ratkaisuja kaikkeen työhön liittyvään: työaika, työviihtyvyys, etätyö, palkkaus. Euroopasta löytyy malleja ? Saksasta , Tanskasta ? miksi emme kokeilisi. Valitaan paras, sen sijaan että tyrmäämme kaiken uuden.

Vaikeista asioista sopiminen edellyttää luottamusta. Luottamuksen rakentaminen on puoluejohtajan tärkein tehtävä. Tärkeää on että uskomme itseemme. Yhtä tärkeää on voida kokea, että toisetkin uskovat sinuun.

Kyllä tästä selvitään!
Yhdessä.
Rohkeudella
Paula Risikko

Stubb Alexander

Kiitos mahdollisuudesta lausua tulevaisuusasiakirjasta. Asiakirjan valmistelussa on etsitty ongelmien sijaan ratkaisuja. Tämä on Kokoomuksen vahvuus. Rakennamme yhdessä menestyvää, avointa ja kansainvälistä Suomea. Emme käperry sisäänpäin vastustamaan uutta ja erilaista.

Tosiasiat

1. Maailma: Väestö kasvaa, elintaso nousee ja äärimmäinen köyhyys vähenee. Kasvavia tarpeita tyydytetään kuitenkin tulevien sukupolvien kustannuksella. Kilpailu luonnonvaroista kiristyy, ympäristö ja ilmasto kuormittuvat. Maailma digitalisoituu, etäisyydet pienenevät ja yhteiskunnat ovat toisistaan riippuvaisia poliittisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti. Yhteiskunnalliset kysymykset eivät katso enää pelkästään kansallisia rajoja. Lisäarvo rakennetaan globaaleissa verkostoissa, joissa suurin osuus on usein aineettomilla tuotannontekijöillä. Työelämän luonne muuttuu, ja maailma kaupungistuu. Keskinäisriippuvaisessa maailmassa konflikti tulee kaikille kalliiksi.

2. Eurooppa: EU edustaa 7 % maailman väestöstä, 25 % tuotannosta ja 50 % sosiaalimenoista. Se on edelleen maailman suurin talous, mutta sen suhteellinen osuus maailmantaloudessa pienenee muiden, nousevien talouksien rinnalla. EU on edistynein ylikansallinen poliittinen liitto. Sen haasteina ovat korkean elintason ylläpito sekä levoton naapurusto idässä ja etelässä.

3. Suomi: Maamme on kiistaton menestystarina mm. demokratian, oikeusvaltion, turvallisuuden, koulutustason ja hyvinvointiyhteiskunnan näkökulmista. Elinkeinorakenteemme on kuitenkin murroksessa. Euroopan toiseksi epäedullisin ikärakenne, kilpailukyvyn haasteet ja rakenteelliset jäykkyydet heikentävät huoltosuhdetta. Julkinen talous on epätasapainossa. Kokonaistuotanto on edelleen heikompaa kuin ennen talouskriisin alkua ja nousu hidasta.

Viisauden alku

1. Kansainvälinen Suomi: Kansainvälisyys on avoimuutta ja vain avoin Suomi menestyy. Viisas tunnustaa muidenkin viisauden. Ottaa ja antaa, vie ja tuo, innovoi, oppii ja imee vaikutteita. Avoin voittaa, käpertyjä häviää. Avoin istuu itselleen tärkeissä pöydissä ja on kokoaan suurempi vaikuttaja. Käpertyjä sulkee oven takanaan ja vaikuttaa vähemmän. Avoin hyödyntää muutoksen, jonka edessä menneen haikailija jähmettyy tai vaipuu epätoivoon. Avoimesti ja aktiivisesti omalla linjallaan toimiva Suomi on turvallinen koti maailman melskeissä.

2. Vapaus ja vastuu: Ihmisillä pitää olla vapaus elää omana itsenään, tehdä töitä ja yrittää ? kunhan suvaitsee toisten vastaavia vapauksia. Ihminen itse on paras valitsemaan oman hyvän elämän päämääränsä. Siihen ei tarvita valtiota. Vapaus tuo mukanaan vastuun toimistaan ja humaanin vastuun lähimmäisistään. Julkisen vallan roolina on tasavertaisten mahdollisuuksien turvaaminen jokaiselle ja sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden edistäminen. Valtio ei voi kieltää työttömyyttä eikä määrätä taloutta kasvamaan. Se voi luoda edellytyksiä, määritellä tasapuoliset pelisäännöt ja poistaa esteitä hyvinvointia luovalta toiminnalta.

3. Uusi tapa johtaa: Kokoomus uskoo tekoihin ? yrittämiseen erehdyksiäkin pelkäämättä. Kokoomuksen kenttä on Suomen vahvin: erilaisten tekijöiden yhteisö, jolla riittää osaamista ja energiaa. Kokoomusta ei johdeta käskyttämällä vaan keskustelemalla ja kuuntelemalla, kokoomuslaisten osaamista arvostamalla ja kunnioittamalla jokaista yksilönä. Sellainen toiminnan tapa saa luottamuksen myös kansalta. Luottamuksen kautta arvot voidaan muuttaa teoiksi. Muuttuva yhteiskunta edellyttää uutta tapaa johtaa. Kabinettien sijaan on keskusteltava avoimesti. Haaveilun sijaan on kokeiltava. Puskemisen sijaan on uskallettava kyseenalaistaa, muuttaa tarvittaessa suuntaa. Ollaan ketteriä, etsitään ratkaisuja. Siinä olemme vahvoja. Siinä Suomi on vahva, on aina ollut.

Tulevaisuusasiakirjan siteeraaman Kokoomuksen perustamisjulistuksen (13.12.1918) mukaisesti

?Nykyinen aika on suuri ja vakava. [?] Tarvitaan kansallinen kokoomus yli vanhojen, merkityksensä menettäneiden puoluerajojen, jotka jo liian kauan ovat toisistaan erottaneet samoin ajattelevia kansalaisia. [?] On käytävä päättäväiseen rakentavaan uudistustyöhön. [?] Kansallinen varallisuutemme on saatava kasvamaan, jotta me kykenemme uupumatta täyttämään itsenäisen valtakunnan monet tarpeet ja jotta vähäväkisten asema voi kohota ja heidän tyytyväisyytensä isänmaassa tulla suuremmaksi.?

Vapaavuori Jan

Sivistys, työ ja asenne ? kolme pointtia tulevaisuudesta

Maailma muuttuu hurjaa vauhtia. Samoin muuttuvat kysymykset, jotka edellyttävät ratkaisemista. Tulevaisuusasiakirja pureutuu näihin muutoksiin. Tulevaisuutta tulee tarkastella niin yksilön, kansakunnan kuin ihmiskunnankin tulokulmasta.

Sivistys on muutoksen ja uudistumiskyvyn kivijalka. Koulutus, osaaminen ja sivistys muodostavat pohjan ihmisen kasvulle ja kehitykselle sekä mahdollisuudelle toteuttaa itseään. Pienen, viennistä riippuvaisen Suomen menestystarina ei sekään voi perustua muuhun kuin korkeaan osaamiseen. Sivistynyt yhteiskunta huolehtii heikoimmistaan ja ympäristöstä kantaen myös globaalin vastuunsa ihmiskunnan kohtalonkysymyksistä. Sydämensivistys auttaa meitä paremmin ymmärtämään toisiamme.

Tarvitsemme taloudellista ja teknologista edistystä, mutta myös henkistä edistystä. Siksi kaikenlaisen osaamisen vahvistaminen on maamme keskeisin missio tulevaisuudessa.

Mikään kansakunta ei ole vaurastunut muuten kuin työtä tekemällä ja yrittämällä. Työn tekemisen tulee aina olla kannattavaa ja työn teettämisen houkuttelevaa. Suomi on alueidensa summa. Koko maan kilpailukyvyn vaalimisesta pitää tehdä kansallinen elämäntapa. Vastuullinen markkinatalous muodostaa pohjan jolle rakentaa.

Menestymisemme riippuu kyvystämme uudistua. Tarvitsemme ketteryyttä ja notkeutta. Tarvitaan myös kykyä kokeilla, epäonnistua ja lopulta onnistua. Suomen vahvuutena on aina ollut maanläheinen ongelmanratkaisukyky. Se nousee uuteen arvoonsa tulevaisuudessa. Valtiovallan tehtävä on kannustaa, innostaa ja avittaa ? varsinainen muutos syntyy ihmisten ja yritysten valinnoista.

Lopulta asenne ratkaisee. Muutos on aina mahdollisuus. Meidän on luotettava toisiimme, annettava vastuuta ja kannettava omamme. Politiikka on paitsi yhteisten asioiden hoitamista myös henkistä johtajuutta. Tulevaisuudessa tämä ulottuvuus vahvistuu.

Maailma on niin iso paikka, että se aina tarjoaa pienelle Suomelle rajattomasti mahdollisuuksia. Maailma ei kuitenkaan odota. Töihin on tartuttava heti. Tarvitsemme halua ja kykyä ratkaista asioita, koska vain teoista syntyy aitoa luottamusta. Luottamuksesta puolestaan kumpuaa toivo hyvästä tulevaisuudesta. Ja tulevaisuus on kaikki mitä meillä on edessämme.