• FI
 • SV
 • MENU
  Pohjois­mai­set päät­tä­jät kesä­ko­kouk­seen Suomeen
  Twiittaa

  Pohjois­mai­set päät­tä­jät kesä­ko­kouk­seen Suomeen

  Julkaistu: 21.06.2012 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen pohjois­mai­set veljes­puo­lu­eet kokoon­tu­vat kesä­ko­kouk­seen Suomeen maanan­taina 25. kesä­kuuta. Kokouk­seen osal­lis­tuu Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan, päämi­nis­teri Jyrki Katai­sen lisäksi Ruot­sin Mode­raat­tien puheen­joh­taja, päämi­nis­teri Fredrik Rein­feldt, Norjan Høyren puheen­joh­taja Erna Solberg ja Tans­kan konser­va­tii­vi­sen kansan­puo­lu­een puheen­joh­taja Lars Barfoed sekä muuta puolue­joh­toa.

  Puheen­joh­ta­jat keskus­te­le­vat muun muassa Pohjois­mai­den kilpai­lu­ky­vystä ja yhteis­työstä Euroo­passa.

  Lisä­tie­dot: Pohjois­mai­den neuvos­ton konser­va­tii­vi­puo­luei­den pääsih­teeri Matti Ranta­nen, 0400-322 086 (matti.rantanen@kokoomus.fi) ja päämi­nis­te­rin erityi­sa­vus­taja Juho Romak­ka­niemi, 0400-505 269 (juho.romakkaniemi@vnk.fi)