Pohjois­maiset päättäjät kesäko­koukseen Suomeen – kokoomus.fi
MENU
Pohjois­maiset päättäjät kesäko­koukseen Suomeen

Pohjois­maiset päättäjät kesäko­koukseen Suomeen

Julkaistu: 21.06.2012 Uncategorized

Kokoo­muksen pohjois­maiset veljes­puo­lueet kokoon­tuvat kesäko­koukseen Suomeen maanan­taina 25. kesäkuuta. Kokoukseen osallistuu Kokoo­muksen puheen­joh­tajan, päämi­nisteri Jyrki Kataisen lisäksi Ruotsin Moderaattien puheen­johtaja, päämi­nisteri Fredrik Reinfeldt, Norjan Høyren puheen­johtaja Erna Solberg ja Tanskan konser­va­tii­visen kansan­puo­lueen puheen­johtaja Lars Barfoed sekä muuta puolue­johtoa.

Puheen­joh­tajat keskus­te­levat muun muassa Pohjois­maiden kilpai­lu­ky­vystä ja yhteis­työstä Euroo­passa.

Lisätiedot: Pohjois­maiden neuvoston konser­va­tii­vi­puo­lueiden pääsih­teeri Matti Rantanen, 0400-322 086 (matti.rantanen@kokoomus.fi) ja päämi­nis­terin erityi­sa­vustaja Juho Romak­ka­niemi, 0400-505 269 (juho.romakkaniemi@vnk.fi)


Kokoomus.fi