Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Pohjois­mai­set päät­tä­jät kesä­ko­kouk­seen Suomeen

Pohjois­mai­set päät­tä­jät kesä­ko­kouk­seen Suomeen

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen pohjois­mai­set veljes­puo­lu­eet kokoon­tu­vat kesä­ko­kouk­seen Suomeen maanan­taina 25. kesä­kuuta. Kokouk­seen osal­lis­tuu Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan, päämi­nis­teri Jyrki Katai­sen lisäksi Ruot­sin Mode­raat­tien puheen­joh­taja, päämi­nis­teri Fredrik Rein­feldt, Norjan Høyren puheen­joh­taja Erna Solberg ja Tans­kan konser­va­tii­vi­sen kansan­puo­lu­een puheen­joh­taja Lars Barfoed sekä muuta puolue­joh­toa.

Puheen­joh­ta­jat keskus­te­le­vat muun muassa Pohjois­mai­den kilpai­lu­ky­vystä ja yhteis­työstä Euroo­passa.

Lisä­tie­dot: Pohjois­mai­den neuvos­ton konser­va­tii­vi­puo­luei­den pääsih­teeri Matti Ranta­nen, 0400-322 086 (matti.rantanen@kokoomus.fi) ja päämi­nis­te­rin erityi­sa­vus­taja Juho Romak­ka­niemi, 0400-505 269 (juho.romakkaniemi@vnk.fi)

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content