Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Pihla Keto-Huovinen Kokoomus
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Pihla Keto-Huovi­nen: Koiran jättä­mi­nen kuumaan autoon on eläin­suo­je­lu­ri­kos

Pihla Keto-Huovi­nen: Koiran jättä­mi­nen kuumaan autoon on eläin­suo­je­lu­ri­kos

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Pihla Keto-Huovi­nen muis­tut­taa, että koiran jättä­mi­nen kuumaan autoon on eläin­suo­je­lu­ri­kos, joka voi johtaa koiran tuskal­li­seen kuole­maan.

“Kesä­hel­teistä naut­ties­samme emme saa unoh­taa niiden aiheut­ta­mia vaaroja mukana matkaa­ville koiril­lemme. Auto­jen sisäilma nousee todella helposti eläi­mille hengen­vaa­ral­li­siin luke­miin, vaikka ulkona asteet olisi­vat­kin kahdessa kympissä tai aurin­gon ollessa pilvessä. Näinä heinä­kui­sina helle­päi­vinä riskit lämpö­hal­vauk­seen tai meneh­ty­mi­seen ovat siis vielä huomat­ta­vasti korkeam­malla, eikä ikku­nan raol­laan pitä­mi­nen tai auton park­kee­raa­mi­nen varjoon riitä”, Keto-Huovi­nen muis­tut­taa.

Ihmi­sen hikoil­lessa koirat viilen­tä­vät itse­ään läähät­tä­mällä, mikä ei auta enää lämpö­ti­lan nous­tessa liian korkeaksi. Tämä voi johtaa lämpö­hal­vauk­seen, josta voi oireina seurata vapi­naa, kouris­tuk­sia, oksen­te­lua, ripu­loin­tia ja pahim­mil­laan tämä johtaa tuskal­li­seen kuole­maan.

Yhden­kään koiran ei tulisi joutua kärsi­mään omis­ta­jansa välin­pi­tä­mät­tö­myy­den takia.

“Koiran jättä­mi­nen kuumaan autoon on eläin­suo­je­lu­ri­kos ja on täysin käsit­tä­mä­töntä, kuinka vuosi toisensa jälkeen heltei­den lähes­tyessä eri ilta­päi­vä­leh­tien otsi­koissa joudu­taan muis­tut­ta­maan, että ethän tee rikosta. Yhden­kään koiran ei tulisi joutua kärsi­mään omis­ta­jansa välin­pi­tä­mät­tö­myy­den takia”, Keto-Huovi­nen tuhah­taa.

”Täytyy myös muis­taa, että lämpö­hal­vauk­sen vaara vaanii myös esimer­kiksi lenkillä. Itse lenki­tän koirat kuumalla joko aikai­sin aamulla tai myöhään illalla. Mielui­ten paikassa, jossa saan uitet­tua koiria myös viilen­nyk­senä. Lisäksi repussa on aina mukana vettä koirille”, Keto-Huovi­nen päät­tää.

Pihla Keto-Huovi­nen on aiem­min Vantaan kihla­kun­nan­vi­ras­ton syyt­tä­jä­osas­tolla työs­ken­nel­les­sään hoita­nut mm. eläin­suo­je­lu­ri­ko­s­asioita. Tämän lisäksi hänellä on taus­taa Kennel­lii­tosta ja Suomen tans­kan­dog­giyh­dis­tyk­sestä. Hän aikoo myös lähteä aktii­vi­sesti mukaan edus­kun­nan eläin­suo­je­lu­ryh­mään.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content