MENU
Pieti­käinen: yhteiset pelisäännöt luomu­tuo­tantoon

Pieti­käinen: yhteiset pelisäännöt luomu­tuo­tantoon

Julkaistu: 05.02.2015 Uutiset

Euroe­dustaja Sirpa Pieti­käinen valmis­telee europar­la­men­tissa ympäris­tö­va­lio­kunnan lausuntoa luomu­tuo­tantoa ja luomu­tuot­teiden merkintöjä koskevaan esitykseen.

- Tarvit­semme yhteisen pelisään­nöstön, jotta kulut­tajat voivat luottaa luomu­mer­kintään, hän sanoo.

Pieti­käinen korostaa, että kaikille tuotta­jille pitää olla tasapuo­linen kohtelu, niin että esimer­kiksi suoma­laiset tai muut euroop­pa­laiset tuottajat eivät kärsisi siitä, jos joku tee asioita huonommin ja siten tienaa luomun avulla.

Siksi tavoit­teena on yhtenäistää pelisään­nöstöä, parantaa kolman­sista maista tulevien luomu­tuot­teiden valvontaa ja saada sellaisia toimia aikaan, joilla kulut­tajien luottamus vähintään säilyy ja toivot­ta­vasti paranee, Pieti­käinen muistuttaa.


Kokoomus.fi