Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / EU / Petteri Orpo: Yhteis­työ on Euroo­pan tule­vai­suus

Petteri Orpo: Yhteis­työ on Euroo­pan tule­vai­suus

Julkaistu:

Helsin­gin Messu­kes­kuk­sessa käyn­nis­tyy huomenna keski­viik­kona kaksi­päi­väi­nen, Euroo­pan kansan­puo­lu­een EPP:n suur­kongressi. Kongressi tuo Suomeen noin pari­tu­hatta osanot­ta­jaa.

Mukana on useita valtion­pää­mie­hiä, EU-johtoa, euroop­pa­lai­sia puolue­joh­ta­jia ja mediaa. Kongressi näkyy myös Helsin­gin katu­ku­vassa. Kokousta isän­nöi kokoo­mus ja sen puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Petteri Orpo.

Olen ylpeä ja iloi­nen, että kokoo­mus sai kongres­sin juuri Suomeen ja Helsin­kiin. EPP on johtava poliit­ti­nen voima Euroo­passa. Mietimme yhdessä niitä ratkai­suja, joilla Euroo­pan tule­vai­suus on turvattu muut­tu­vassa maail­massa. Samalla suun­taamme jo katseemme kohti ensi kevään euro­vaa­leja”, Orpo sanoo.

Petteri Orpo pitää kongres­sissa kaksi puheen­vuo­roa. Hän tapaa muun muassa Saksan liit­to­kans­le­rin Angela Merke­lin, Itäval­lan liit­to­kans­le­rin Sebas­tian Kurzin, EU-komis­sion puheen­joh­ta­jan Jean-Claude Junc­ke­rin ja EU:n Brexit-pääneu­vot­te­li­jan Michel Barnie­rin sekä Kroa­tian päämi­nis­teri Andrej Plen­ko­vićin, Ruot­sin mode­raat­tien puheen­joh­ta­jan Ulf Kris­ters­so­nin, Viron Isamaa-puolu­een puheen­joh­ta­jan Helir-Valdor Seede­rin ja Rans­kan Les Républicains-puolu­een puheen­joh­ta­janLaurent Wauqui­ezin.

Kongres­sin päätee­mana on EPP:n valmis­tau­tu­mi­nen kevään 2019 euro­vaa­lei­hin. Kongres­sissa vali­taan myös EPP:n kärkieh­do­kas komis­sion puheen­joh­ta­jaksi. Kärkieh­dok­kuu­desta kisaa­vat kokoo­muk­sen Alexan­der Stubb ja saksa­lai­nen Manfred Weber.

EPP on EU-parla­men­tin suurin poliit­ti­nen ryhmä. Siihen kuuluu 77 puoluetta ja kump­pa­ni­puo­luetta 41 maasta. Kokoo­mus on ollut EPP:n jäsen siitä saakka kun Suomi liit­tyi Euroo­pan unio­niin vuonna 1995.

Lisä­tie­dot:

Elisa Tarkiai­nen, erityi­sa­vus­taja p. 0400 774 789

Minja Timperi, kansain­vä­lis­ten asioi­den sihteeri p. 050 574 2162

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

23.5.2024

Sakari Pääkkö: ”Itä-Suomesta Euroo­pan ytimeen”

Lähes­ty­vissä EU-vaaleissa on puhuttu paljon erityi­sesti talou­desta ja turval­li­suu­desta. EU:lla on erit­täin merkit­tävä alue­po­liit­ti­nen ulot­tu­vuus ja erityi­sesti Itä-Suomelle todella suuri

20.5.2024

Annika Sipola: ”Missä EU, siellä Naton harjoi­tuk­set”

Ajoin hiljat­tain Sallasta Rova­nie­melle ja eteen tuli beige auto, jossa oli sivulla punai­set ristit. Auto oli oudon näköi­nen, selvästi armei­jan

Skip to content