Petteri Orpo: Yhteis­työ on Euroo­pan tule­vai­suus

Julkaistu: 06.11.2018

Helsin­gin Messu­kes­kuk­sessa käyn­nis­tyy huomenna keski­viik­kona kaksi­päi­väi­nen, Euroo­pan kansan­puo­lu­een EPP:n suur­kongressi. Kongressi tuo Suomeen noin pari­tu­hatta osanot­ta­jaa.

Mukana on useita valtion­pää­mie­hiä, EU-johtoa, euroop­pa­lai­sia puolue­joh­ta­jia ja mediaa. Kongressi näkyy myös Helsin­gin katu­ku­vassa. Kokousta isän­nöi kokoo­mus ja sen puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Petteri Orpo.

Olen ylpeä ja iloi­nen, että kokoo­mus sai kongres­sin juuri Suomeen ja Helsin­kiin. EPP on johtava poliit­ti­nen voima Euroo­passa. Mietimme yhdessä niitä ratkai­suja, joilla Euroo­pan tule­vai­suus on turvattu muut­tu­vassa maail­massa. Samalla suun­taamme jo katseemme kohti ensi kevään euro­vaa­leja”, Orpo sanoo.

Petteri Orpo pitää kongres­sissa kaksi puheen­vuo­roa. Hän tapaa muun muassa Saksan liit­to­kans­le­rin Angela Merke­lin, Itäval­lan liit­to­kans­le­rin Sebas­tian Kurzin, EU-komis­sion puheen­joh­ta­jan Jean-Claude Junc­ke­rin ja EU:n Brexit-pääneu­vot­te­li­jan Michel Barnie­rin sekä Kroa­tian päämi­nis­teri Andrej Plen­ko­vićin, Ruot­sin mode­raat­tien puheen­joh­ta­jan Ulf Kris­ters­so­nin, Viron Isamaa-puolu­een puheen­joh­ta­jan Helir-Valdor Seede­rin ja Rans­kan Les Républicains-puolu­een puheen­joh­ta­janLaurent Wauqui­ezin.

Kongres­sin päätee­mana on EPP:n valmis­tau­tu­mi­nen kevään 2019 euro­vaa­lei­hin. Kongres­sissa vali­taan myös EPP:n kärkieh­do­kas komis­sion puheen­joh­ta­jaksi. Kärkieh­dok­kuu­desta kisaa­vat kokoo­muk­sen Alexan­der Stubb ja saksa­lai­nen Manfred Weber.

EPP on EU-parla­men­tin suurin poliit­ti­nen ryhmä. Siihen kuuluu 77 puoluetta ja kump­pa­ni­puo­luetta 41 maasta. Kokoo­mus on ollut EPP:n jäsen siitä saakka kun Suomi liit­tyi Euroo­pan unio­niin vuonna 1995.

Lisä­tie­dot:

Elisa Tarkiai­nen, erityi­sa­vus­taja p. 0400 774 789

Minja Timperi, kansain­vä­lis­ten asioi­den sihteeri p. 050 574 2162