Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Petteri Orpo valit­tiin jatka­maan Kokoo­muk­sen edus­kunta­ryhmän puheen­johtajana

Petteri Orpo valit­tiin jatka­maan Kokoo­muk­sen edus­kunta­ryhmän puheen­johtajana

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä järjes­täy­tyi kokouk­ses­saan edus­kun­nassa maanan­taina 3.2. Kokouk­sessa nykyi­nen puheen­joh­ta­jisto valit­tiin jatka­maan tehtä­vis­sään.

Edus­kun­ta­ryh­män johdossa jatkaa turku­lai­nen kansan­edus­taja Petteri Orpo, ensim­mäi­senä vara­pu­heen­joh­ta­jana mikke­li­läi­nen Lenita Toivakka, toisena vara­pu­heen­joh­ta­jana sasta­ma­la­lai­nen Arto Sato­nen ja kolman­tena vara­pu­heen­joh­ta­jana nurmi­jär­ve­läi­nen Outi Mäkelä.

Outi Mäkelä voitti kolman­nen vara­pu­heen­joh­ta­jan vaalissa espoo­lai­sen kansan­edus­taja Pia Kauman äänin 22?14.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ehdo­kas edus­kun­nan puhe­mie­his­töön on joen­suu­lai­nen Pekka Ravi, joka on toimi­nut puhe­mie­his­tön jäse­nenä kulu­valla kaudella.

Lisä­tie­toja:

Matias Mart­ti­nen
Tiedo­tus­sih­teeri
Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä
044-2693113
matias.marttinen@eduskunta.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content