MENU
Petteri Orpo valittiin jatkamaan Kokoo­muksen edus­kunta­ryhmän puheen­johtajana

Petteri Orpo valittiin jatkamaan Kokoo­muksen edus­kunta­ryhmän puheen­johtajana

Julkaistu: 03.02.2014 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä järjes­täytyi kokouk­sessaan eduskun­nassa maanan­taina 3.2. Kokouk­sessa nykyinen puheen­joh­ta­jisto valittiin jatkamaan tehtä­vissään.

Eduskun­ta­ryhmän johdossa jatkaa turku­lainen kansan­edustaja Petteri Orpo, ensim­mäisenä varapu­heen­joh­tajana mikke­li­läinen Lenita Toivakka, toisena varapu­heen­joh­tajana sasta­ma­la­lainen Arto Satonen ja kolmantena varapu­heen­joh­tajana nurmi­jär­ve­läinen Outi Mäkelä.

Outi Mäkelä voitti kolmannen varapu­heen­joh­tajan vaalissa espoo­laisen kansan­edustaja Pia Kauman äänin 22?14.

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän ehdokas eduskunnan puhemie­histöön on joensuu­lainen Pekka Ravi, joka on toiminut puhemie­histön jäsenenä kuluvalla kaudella.

Lisätietoja:

Matias Marttinen
Tiedo­tus­sih­teeri
Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä
044-2693113
matias.marttinen@eduskunta.fi


Kokoomus.fi