Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Petteri Orpo valit­tiin jatka­maan Kokoo­muk­sen edus­kunta­ryhmän puheen­johtajana

Petteri Orpo valit­tiin jatka­maan Kokoo­muk­sen edus­kunta­ryhmän puheen­johtajana

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä järjes­täy­tyi kokouk­ses­saan edus­kun­nassa maanan­taina 3.2. Kokouk­sessa nykyi­nen puheen­joh­ta­jisto valit­tiin jatka­maan tehtä­vis­sään.

Edus­kun­ta­ryh­män johdossa jatkaa turku­lai­nen kansan­edus­taja Petteri Orpo, ensim­mäi­senä vara­pu­heen­joh­ta­jana mikke­li­läi­nen Lenita Toivakka, toisena vara­pu­heen­joh­ta­jana sasta­ma­la­lai­nen Arto Sato­nen ja kolman­tena vara­pu­heen­joh­ta­jana nurmi­jär­ve­läi­nen Outi Mäkelä.

Outi Mäkelä voitti kolman­nen vara­pu­heen­joh­ta­jan vaalissa espoo­lai­sen kansan­edus­taja Pia Kauman äänin 22?14.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ehdo­kas edus­kun­nan puhe­mie­his­töön on joen­suu­lai­nen Pekka Ravi, joka on toimi­nut puhe­mie­his­tön jäse­nenä kulu­valla kaudella.

Lisä­tie­toja:

Matias Mart­ti­nen
Tiedo­tus­sih­teeri
Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä
044-2693113
matias.marttinen@eduskunta.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content