MENU
Petteri Orpo valit­tiin jatka­maan Kokoo­muk­sen edus­kunta­ryhmän puheen­johtajana

Petteri Orpo valit­tiin jatka­maan Kokoo­muk­sen edus­kunta­ryhmän puheen­johtajana

Julkaistu: 03.02.2014 Uncategorized

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä järjes­täy­tyi kokouk­ses­saan edus­kun­nassa maanan­taina 3.2. Kokouk­sessa nykyi­nen puheen­joh­ta­jisto valit­tiin jatka­maan tehtä­vis­sään.

Edus­kun­ta­ryh­män johdossa jatkaa turku­lai­nen kansan­edus­taja Petteri Orpo, ensim­mäi­senä vara­pu­heen­joh­ta­jana mikke­li­läi­nen Lenita Toivakka, toisena vara­pu­heen­joh­ta­jana sasta­ma­la­lai­nen Arto Sato­nen ja kolman­tena vara­pu­heen­joh­ta­jana nurmi­jär­ve­läi­nen Outi Mäkelä.

Outi Mäkelä voitti kolman­nen vara­pu­heen­joh­ta­jan vaalissa espoo­lai­sen kansan­edus­taja Pia Kauman äänin 22?14.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ehdo­kas edus­kun­nan puhe­mie­his­töön on joen­suu­lai­nen Pekka Ravi, joka on toimi­nut puhe­mie­his­tön jäse­nenä kulu­valla kaudella.

Lisä­tie­toja:

Matias Mart­ti­nen
Tiedo­tus­sih­teeri
Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä
044-2693113
matias.marttinen@eduskunta.fi