Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / EU / Petteri Orpo valit­tiin EPP:n vara­pu­heen­joh­ta­jaksi

Petteri Orpo valit­tiin EPP:n vara­pu­heen­joh­ta­jaksi

Julkaistu:

Euroo­pan kansan­puo­lu­een puolue­ko­kous on valin­nut kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpon EPP:n vara­pu­heen­joh­ta­jaksi.

Kausi on kolmi­vuo­ti­nen. Valin­nan teki­vät EPP:n jäsen­puo­luei­den kansal­li­set dele­gaa­tit ja EPP:n euro­par­la­men­taa­ri­kot. EPP on Euroo­pan suurin puolue ja EPP-ryhmä on parla­men­tin suurin ja vaiku­tus­val­tai­sin poliit­ti­nen ryhmä.

Puheen­joh­taja Orpo sai jo hyvissä ajoin ennen puolue­ko­kousta Pohjois­mai­den ja Baltian maiden puoluei­den tuen ehdok­kuu­del­leen. Hän oli Pohjois­mai­den ja Baltian maiden puoluei­den yhtei­nen ehdo­kas.

Olen kiitol­li­nen saamas­tani tuesta ja odotan innolla työs­ken­te­lyä EPP:n puheen­joh­ta­jis­tossa. Eurooppa kohtaa valta­via haas­teita, jotka liit­ty­vät ilmas­ton­muu­tok­seen, turval­li­suu­teen, maahan­muut­toon ja yhtei­siin arvoi­himme. Popu­lis­tit eivät tarjoa yhtään ratkai­sua näihin haas­tei­siin. EPP:llä niitä on. Uskon, että EPP:n uusi puheen­joh­taja Donald Tusk on oikea henkilö johta­maan meitä ja EPP:tä tässä tilan­teessa, Orpo sanoi.

EPP:n kongressi valitsi Eurooppa-neuvos­ton puheen­joh­taja Donald Tuskin EPP:n puheen­joh­ta­jaksi. Kokoo­mus tuki Tuskin valin­taa. EPP:n puheen­joh­ta­jisto johtaa EPP:n toimin­taa ja kannan­muo­dos­tusta. Edel­li­sellä kaudella komis­sion vara­pu­heen­joh­taja Jyrki Katai­nen edusti kokoo­musta EPP:n puheen­joh­ta­jis­tossa. EPP:n kongressi järjes­tet­tiin Zagre­bissa, Kroa­tiassa 20.–21.11.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

30.6.2022

Krii­sit pakot­ta­vat meitä kehit­ty­mään

Miet­teitä Brys­se­lin ytimestä -blogi­kir­joi­tus Viimei­sen kahden vuoden aikana olemme kulke­neet ennen­nä­ke­mät­tö­män polun Euroo­pan lähi­his­to­riassa. Olemme kohdan­neet ja lähes kukis­ta­neet globaa­lin

7.3.2022

Miet­teitä Brys­se­lin ytimestä: Ukrai­nan sota yhdisti Euroo­pan

Usein on tullut moitit­tua EU:n yhteistä ulko- ja turval­li­suus­po­li­tiik­kaa, tai pikem­min­kin sen puutetta. Yleensä kun sitä yhteistä näke­mystä ja päätök­sen­te­ko­ky­kyä

4.2.2022

Miet­teitä Brys­se­lin ytimestä: Ilmas­ton ja turval­li­suu­den kevät

Kiris­tyvä turval­li­suus­po­liit­ti­nen tilanne, Rans­kan ja Unka­rin vaalit sekä unio­nin toimen­pi­teet oikeus­val­tion puolus­ta­mi­seksi Unka­rissa ja Puolassa ovat EU:n kevään suuria asioita.

Skip to content