Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / EU / Petteri Orpo valit­tiin EPP:n vara­pu­heen­joh­ta­jaksi

Petteri Orpo valit­tiin EPP:n vara­pu­heen­joh­ta­jaksi

Julkaistu:

Euroo­pan kansan­puo­lu­een puolue­ko­kous on valin­nut kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpon EPP:n vara­pu­heen­joh­ta­jaksi.

Kausi on kolmi­vuo­ti­nen. Valin­nan teki­vät EPP:n jäsen­puo­luei­den kansal­li­set dele­gaa­tit ja EPP:n euro­par­la­men­taa­ri­kot. EPP on Euroo­pan suurin puolue ja EPP-ryhmä on parla­men­tin suurin ja vaiku­tus­val­tai­sin poliit­ti­nen ryhmä.

Puheen­joh­taja Orpo sai jo hyvissä ajoin ennen puolue­ko­kousta Pohjois­mai­den ja Baltian maiden puoluei­den tuen ehdok­kuu­del­leen. Hän oli Pohjois­mai­den ja Baltian maiden puoluei­den yhtei­nen ehdo­kas.

Olen kiitol­li­nen saamas­tani tuesta ja odotan innolla työs­ken­te­lyä EPP:n puheen­joh­ta­jis­tossa. Eurooppa kohtaa valta­via haas­teita, jotka liit­ty­vät ilmas­ton­muu­tok­seen, turval­li­suu­teen, maahan­muut­toon ja yhtei­siin arvoi­himme. Popu­lis­tit eivät tarjoa yhtään ratkai­sua näihin haas­tei­siin. EPP:llä niitä on. Uskon, että EPP:n uusi puheen­joh­taja Donald Tusk on oikea henkilö johta­maan meitä ja EPP:tä tässä tilan­teessa, Orpo sanoi.

EPP:n kongressi valitsi Eurooppa-neuvos­ton puheen­joh­taja Donald Tuskin EPP:n puheen­joh­ta­jaksi. Kokoo­mus tuki Tuskin valin­taa. EPP:n puheen­joh­ta­jisto johtaa EPP:n toimin­taa ja kannan­muo­dos­tusta. Edel­li­sellä kaudella komis­sion vara­pu­heen­joh­taja Jyrki Katai­nen edusti kokoo­musta EPP:n puheen­joh­ta­jis­tossa. EPP:n kongressi järjes­tet­tiin Zagre­bissa, Kroa­tiassa 20.–21.11.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

23.5.2024

Sakari Pääkkö: ”Itä-Suomesta Euroo­pan ytimeen”

Lähes­ty­vissä EU-vaaleissa on puhuttu paljon erityi­sesti talou­desta ja turval­li­suu­desta. EU:lla on erit­täin merkit­tävä alue­po­liit­ti­nen ulot­tu­vuus ja erityi­sesti Itä-Suomelle todella suuri

20.5.2024

Annika Sipola: ”Missä EU, siellä Naton harjoi­tuk­set”

Ajoin hiljat­tain Sallasta Rova­nie­melle ja eteen tuli beige auto, jossa oli sivulla punai­set ristit. Auto oli oudon näköi­nen, selvästi armei­jan

Skip to content