Petteri Orpo sote-uudis­tuksen etene­mi­sestä: “Suunta on oikea” – kokoomus.fi
MENU
Petteri Orpo sote-uudis­tuksen etene­mi­sestä: “Suunta on oikea”

Petteri Orpo sote-uudis­tuksen etene­mi­sestä: “Suunta on oikea”

Julkaistu: 16.05.2013 Uncategorized

“--Halli­tuksen malli perustuu asian­tun­ti­joiden, virka­miesten ja alueiden asian­tun­ti­joiden valmis­te­lu­työhön ja mieli­pi­teisiin. Koordi­naa­tio­ryhmän tehtävä oli saada aikaan ratkaisut, jotta päästään eteenpäin. Olemme kaikki yksimie­lisiä siitä, että nykyjär­jes­tel­mällä emme olisi tulevai­suu­dessa pärjänneet. Tekemättä ei voitu jättää.--”

“--Nämä uudis­tukset eivät vielä yksin ratkaise Suomen tervey­den­huollon ongelmia 2020- tai 2030-luvuille asti. Olisimme voineet mennä pidem­mäl­lekin, mutta tämä on ehdot­to­masti oikea suunta.--”

Lue Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja Petteri Orpon 16.5.2013 pitämä ryhmä­pu­heen­vuoro kokonai­suu­dessaan liitteestä.


Kokoomus.fi