Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Petteri Orpo sote-uudis­tuk­sen etene­mi­sestä: “Suunta on oikea”

Petteri Orpo sote-uudis­tuk­sen etene­mi­sestä: “Suunta on oikea”

Julkaistu:

“--Halli­tuk­sen malli perus­tuu asian­tun­ti­joi­den, virka­mies­ten ja aluei­den asian­tun­ti­joi­den valmis­te­lu­työ­hön ja mieli­pi­tei­siin. Koor­di­naa­tio­ryh­män tehtävä oli saada aikaan ratkai­sut, jotta pääs­tään eteen­päin. Olemme kaikki yksi­mie­li­siä siitä, että nyky­jär­jes­tel­mällä emme olisi tule­vai­suu­dessa pärjän­neet. Teke­mättä ei voitu jättää.--”

“--Nämä uudis­tuk­set eivät vielä yksin ratkaise Suomen tervey­den­huol­lon ongel­mia 2020- tai 2030-luvuille asti. Olisimme voineet mennä pidem­mäl­le­kin, mutta tämä on ehdot­to­masti oikea suunta.--”

Lue Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Petteri Orpon 16.5.2013 pitämä ryhmä­pu­heen­vuoro koko­nai­suu­des­saan liit­teestä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content