Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Petteri Orpo: Nyt on kuntien aika toimia

Petteri Orpo: Nyt on kuntien aika toimia

Julkaistu:

?Halli­tus näytti jälleen toimin­ta­ky­kynsä, ja kunta­uu­dis­tuk­sen koko­nai­suus sekä suunta ovat nyt selvät sekä raamit uudis­tuk­selle olemassa. Varsi­nai­sen kunta­ra­ken­teen uudis­ta­mi­sen kanssa etenee yhtä matkaa myös Risi­kon-mallin mukai­nen sosi­aali- ja terveys­puo­len uudis­tus, mikä omalta osal­taan vaikut­taa merkit­tä­västi koko uudis­tuk­seen.?

Orpo toteaa, että pallo ja vastuu siir­ty­vät nyt uudes­taan kunnille.

?Kunnat pääse­vät hake­maan oman seutunsa kannalta parhaat ratkai­sut. Uudis­tus on nyt siis jokai­sen kunnan omissa käsissä, halli­tus toimii vasta sitten, jos omatoi­mi­sia ratkai­suja ei löydy tai haluta löytää. Linjaus pakko­kei­no­jen käytöstä krii­si­kun­tien osalta on myös hyvä asia, koska se on vastuul­lista kunta­lais­ten suoje­lua?, Orpo päät­tää.

Lisä­tie­dot:
Petteri Orpo, 050 512 2043


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

Skip to content