Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Petteri Orpo: Nyt on kuntien aika toimia

Petteri Orpo: Nyt on kuntien aika toimia

Julkaistu:

?Halli­tus näytti jälleen toimin­ta­ky­kynsä, ja kunta­uu­dis­tuk­sen koko­nai­suus sekä suunta ovat nyt selvät sekä raamit uudis­tuk­selle olemassa. Varsi­nai­sen kunta­ra­ken­teen uudis­ta­mi­sen kanssa etenee yhtä matkaa myös Risi­kon-mallin mukai­nen sosi­aali- ja terveys­puo­len uudis­tus, mikä omalta osal­taan vaikut­taa merkit­tä­västi koko uudis­tuk­seen.?

Orpo toteaa, että pallo ja vastuu siir­ty­vät nyt uudes­taan kunnille.

?Kunnat pääse­vät hake­maan oman seutunsa kannalta parhaat ratkai­sut. Uudis­tus on nyt siis jokai­sen kunnan omissa käsissä, halli­tus toimii vasta sitten, jos omatoi­mi­sia ratkai­suja ei löydy tai haluta löytää. Linjaus pakko­kei­no­jen käytöstä krii­si­kun­tien osalta on myös hyvä asia, koska se on vastuul­lista kunta­lais­ten suoje­lua?, Orpo päät­tää.

Lisä­tie­dot:
Petteri Orpo, 050 512 2043


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content