• FI
 • SV
 • MENU
  Petteri Orpo: Nyt on kuntien aika toimia
  Twiittaa

  Petteri Orpo: Nyt on kuntien aika toimia

  Julkaistu: 05.06.2012 Uncategorized

  ?Halli­tus näytti jälleen toimin­ta­ky­kynsä, ja kunta­uu­dis­tuk­sen koko­nai­suus sekä suunta ovat nyt selvät sekä raamit uudis­tuk­selle olemassa. Varsi­nai­sen kunta­ra­ken­teen uudis­ta­mi­sen kanssa etenee yhtä matkaa myös Risi­kon-mallin mukai­nen sosi­aali- ja terveys­puo­len uudis­tus, mikä omalta osal­taan vaikut­taa merkit­tä­västi koko uudis­tuk­seen.?

  Orpo toteaa, että pallo ja vastuu siir­ty­vät nyt uudes­taan kunnille.

  ?Kunnat pääse­vät hake­maan oman seutunsa kannalta parhaat ratkai­sut. Uudis­tus on nyt siis jokai­sen kunnan omissa käsissä, halli­tus toimii vasta sitten, jos omatoi­mi­sia ratkai­suja ei löydy tai haluta löytää. Linjaus pakko­kei­no­jen käytöstä krii­si­kun­tien osalta on myös hyvä asia, koska se on vastuul­lista kunta­lais­ten suoje­lua?, Orpo päät­tää.

  Lisä­tie­dot:
  Petteri Orpo, 050 512 2043


  Kuvat