Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Petteri Orpo: Katso­mosta kentälle, Kunta­liitto!

Petteri Orpo: Katso­mosta kentälle, Kunta­liitto!

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Petteri Orpo ihmet­te­lee Kunta­lii­ton täydel­listä radio­hil­jai­suutta keskus­te­lussa kuntien tehtä­vien karsin­nasta. Halli­tus päätti raken­ne­po­liit­ti­sen ohjel­man yhtey­dessä karsia kuntien tehtä­viä miljar­dilla eurolla julki­sen talou­den tasa­pai­not­ta­mi­seksi.

?Kunta­liitto on ollut hyvin aktii­vi­nen vaaties­saan kuntien tehtä­vien karsi­mista. On hämmäs­tyt­tä­vää, ettei Kunta­lii­tolta nyt kuulu minkään­lai­sia esityk­siä siitä, mistä tehtä­vistä kunnissa oltai­siin valmiita luopu­maan?, Orpo sanoo.

Orpon mukaan Kunta­lii­ton olisi aika siir­tyä katso­mosta peli­ken­tälle. ?Kaikki jaka­vat huolen kuntien talou­den syök­systä ja tehtä­vien paisu­mi­sesta. Kunta­lii­tolla olisi nyt kirjai­mel­li­sesti miljar­din euron vaikut­ta­mi­sen paikka?, Orpo jatkaa.

?Kunnilla ja niiden yhtei­sellä edun­val­vo­jalla Kunta­lii­tolla on olemassa paras tieto siitä, mistä tehtä­vistä voitai­siin luopua, missä sään­te­lyä voitai­siin keven­tää ja miten palve­lut voitai­siin järjes­tää?, Orpo lopet­taa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

Skip to content