Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Petteri Orpo: Katso­mosta kentälle, Kunta­liitto!

Petteri Orpo: Katso­mosta kentälle, Kunta­liitto!

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Petteri Orpo ihmet­te­lee Kunta­lii­ton täydel­listä radio­hil­jai­suutta keskus­te­lussa kuntien tehtä­vien karsin­nasta. Halli­tus päätti raken­ne­po­liit­ti­sen ohjel­man yhtey­dessä karsia kuntien tehtä­viä miljar­dilla eurolla julki­sen talou­den tasa­pai­not­ta­mi­seksi.

?Kunta­liitto on ollut hyvin aktii­vi­nen vaaties­saan kuntien tehtä­vien karsi­mista. On hämmäs­tyt­tä­vää, ettei Kunta­lii­tolta nyt kuulu minkään­lai­sia esityk­siä siitä, mistä tehtä­vistä kunnissa oltai­siin valmiita luopu­maan?, Orpo sanoo.

Orpon mukaan Kunta­lii­ton olisi aika siir­tyä katso­mosta peli­ken­tälle. ?Kaikki jaka­vat huolen kuntien talou­den syök­systä ja tehtä­vien paisu­mi­sesta. Kunta­lii­tolla olisi nyt kirjai­mel­li­sesti miljar­din euron vaikut­ta­mi­sen paikka?, Orpo jatkaa.

?Kunnilla ja niiden yhtei­sellä edun­val­vo­jalla Kunta­lii­tolla on olemassa paras tieto siitä, mistä tehtä­vistä voitai­siin luopua, missä sään­te­lyä voitai­siin keven­tää ja miten palve­lut voitai­siin järjes­tää?, Orpo lopet­taa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content