Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Petteri Orpo: Katso­mosta kentälle, Kunta­liitto!

Petteri Orpo: Katso­mosta kentälle, Kunta­liitto!

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Petteri Orpo ihmet­te­lee Kunta­lii­ton täydel­listä radio­hil­jai­suutta keskus­te­lussa kuntien tehtä­vien karsin­nasta. Halli­tus päätti raken­ne­po­liit­ti­sen ohjel­man yhtey­dessä karsia kuntien tehtä­viä miljar­dilla eurolla julki­sen talou­den tasa­pai­not­ta­mi­seksi.

?Kunta­liitto on ollut hyvin aktii­vi­nen vaaties­saan kuntien tehtä­vien karsi­mista. On hämmäs­tyt­tä­vää, ettei Kunta­lii­tolta nyt kuulu minkään­lai­sia esityk­siä siitä, mistä tehtä­vistä kunnissa oltai­siin valmiita luopu­maan?, Orpo sanoo.

Orpon mukaan Kunta­lii­ton olisi aika siir­tyä katso­mosta peli­ken­tälle. ?Kaikki jaka­vat huolen kuntien talou­den syök­systä ja tehtä­vien paisu­mi­sesta. Kunta­lii­tolla olisi nyt kirjai­mel­li­sesti miljar­din euron vaikut­ta­mi­sen paikka?, Orpo jatkaa.

?Kunnilla ja niiden yhtei­sellä edun­val­vo­jalla Kunta­lii­tolla on olemassa paras tieto siitä, mistä tehtä­vistä voitai­siin luopua, missä sään­te­lyä voitai­siin keven­tää ja miten palve­lut voitai­siin järjes­tää?, Orpo lopet­taa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content