Petteri Orpo: Katso­mosta kentälle, Kunta­liitto! – kokoomus.fi
MENU
Petteri Orpo: Katso­mosta kentälle, Kunta­liitto!

Petteri Orpo: Katso­mosta kentälle, Kunta­liitto!

Julkaistu: 08.10.2013 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja Petteri Orpo ihmet­telee Kunta­liiton täydel­listä radio­hil­jai­suutta keskus­te­lussa kuntien tehtävien karsin­nasta. Hallitus päätti raken­ne­po­liit­tisen ohjelman yhtey­dessä karsia kuntien tehtäviä miljar­dilla eurolla julkisen talouden tasapai­not­ta­mi­seksi.

?Kunta­liitto on ollut hyvin aktii­vinen vaatiessaan kuntien tehtävien karsi­mista. On hämmäs­tyt­tävää, ettei Kunta­lii­tolta nyt kuulu minkään­laisia esityksiä siitä, mistä tehtä­vistä kunnissa oltaisiin valmiita luopumaan?, Orpo sanoo.

Orpon mukaan Kunta­liiton olisi aika siirtyä katso­mosta peliken­tälle. ?Kaikki jakavat huolen kuntien talouden syöksystä ja tehtävien paisu­mi­sesta. Kunta­lii­tolla olisi nyt kirjai­mel­li­sesti miljardin euron vaikut­ta­misen paikka?, Orpo jatkaa.

?Kunnilla ja niiden yhtei­sellä edunval­vo­jalla Kunta­lii­tolla on olemassa paras tieto siitä, mistä tehtä­vistä voitaisiin luopua, missä sääntelyä voitaisiin keventää ja miten palvelut voitaisiin järjestää?, Orpo lopettaa.


Kokoomus.fi