MENU
Petteri Orpo: Hallitus teki ison työn ? nyt on työmarkkina­järjestöjen vuoro

Petteri Orpo: Hallitus teki ison työn ? nyt on työmarkkina­järjestöjen vuoro

Julkaistu: 30.08.2013 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja Petteri Orpo on erittäin tyyty­väinen halli­tuksen kokoamaan raken­ne­pa­kettiin. “Päämi­nisteri Kataisen hallitus teki tarvit­tavat linjaukset kestä­vyys­vajeen umpeen kuromi­seksi. Näin isoja uudis­tuksia Suomessa ei ole tehty 1990-luvun alun raskaiden päätösten jälkeen”, Orpo sanoo.

Hallitus teki ratkaisut, koska vaihtoehtoa ei ollut. Orpon mukaan tämä tapahtui yhden­nel­lä­töista hetkellä ? Suomella ei olisi ollut enää enempää aikaa odottaa.

Orpon mukaan Suomeen on nyt mahdol­lista synnyttää positii­visten päätösten kierre. Halli­tuksen tekemillä linjauk­silla Suomi kääntyy pois konkurssin tieltä, mutta tämä ei vielä yksin riitä.

?Hallitus pääsi sopuun vaikeista asioista, joilla julkista taloutta terveh­dy­tetään ja työvoiman tarjonta lisääntyy. Nyt on työmark­ki­na­jär­jes­töjen vuoro paiskata kättä kilpai­lu­kyvyn vahvis­ta­misen ja suoma­laisten työpaik­kojen puolesta?, Orpo sanoo.

Orpon mukaan halli­tuksen budjet­ti­rii­hessä tekemät päätökset ovat vasta alku pitkälle sarjalle tarvit­tavia toimen­pi­teitä, joita Suomen pitäminen pinnalla vaatii.

?Nämä ratkaisut ovat alku työntäy­tei­selle syksylle. Sekä halli­tuksen että työmark­ki­na­jär­jes­töjen on tehtävä vielä kovasti töitä, ennen kuin olemme kestä­vällä pohjalla,? Orpo muistuttaa.

Lisätietoja: Petteri Orpo p. 050 512 2043


Kokoomus.fi