• FI
 • SV
 • MENU
  Petri Sarva­maa: EU on tien­haa­rassa
  Twiittaa

  Petri Sarva­maa: EU on tien­haa­rassa

  Julkaistu: 07.12.2012 EU

  “Nyt jos koska tarvi­taan visiota ja ennen kaik­kea rohkeutta toimia vision puolesta”, sanoo kokoo­mus­meppi Petri Sarva­maa ja äänes­tää EPP-ryhmän tavoin EU:n ensi vuoden budjet­ti­so­vun puolesta.

  Euroop­pa­lai­nen perhe täytyy pitää koossa, koska EU:n hajoa­mi­nen toisi muka­naan nykyis­tä­kin suurem­pia ongel­mia.